Tạm thời không chấp nhận hoàn thuế với hóa đơn từ DNTN Gia Công Giày Huỳnh Đệ

Vừa qua, Chi cục thuế huyện Bình Chán đã có công văn gửi Tổng cục Thuế, Cục thuế các tỉnh, Cục thuế TP Hồ Chí Minh và 24 Chi cục thuế Quận, huyện... về việc không chấp nhận hoàn thuế, khấu trừ thuế đối với hóa đơn từ DNTN Gia Công Giày Huỳnh Đệ.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Doanh nghiệp Tư nhân Gia Công Giày Huỳnh Đệ từ khi thành lập đến nay không hoạt động sản xuất kinh doanh, không nộp thông báo phát hành hóa đơn tại Chi cục thuế huyện Bình Chánh.

Các tờ khai thuế giá trị gia tăng, tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tài chính doanh nghiệp nộp tại Chi cục thuế huyện Bình Chánh đều kê khai không phát sinh.

Ngày 2/4/2015 Doanh nghiệp Tư nhân Gia Công Giày Huỳnh Đệ nộp quyết định giải thể số 01/QĐ-HĐ-2015 đến Chi cục thuế huyện Bình Chánh xin giải thể doanh nghiệp với lý do là kinh doanh không hiệu quả.

Chi cục thuế huyện Bình Chánh đã ban hành phiếu chuyển số 9274/CV-CCT ngày 24/4/2015 gửi Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh để doanh nghiệp hoàn trả giấy chứng nhận kinh doanh.

Tuy nhiên, Chi cục thuế huyện Bình Chánh lại nhận được phiếu đề nghị xác minh hóa đơn của Cục thuế tỉnh Bình Dương đề nghị xác minh hóa đơn do DNTN Gia Công Giày Huỳnh Đệ xuất bán cho Cty TNHH Giày Hân Xương số tiền thuế giá trị gia tăng lên tới 235.421.169 đồng của 4 hóa đơn.

Chi cục thuế huyện Bình Chánh nhận thấy  DNTN Gia Công Giày Huỳnh Đệ có hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp - không thông báo phát hành hóa đơn, không kê khai giá trị gia tăng đầu ra.

Để giảm thiệt hại cho NSNN, Chi cục thuế huyện Bình Chánh đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương rà soát lại các hóa đơn đầu vào có nguồn gốc từ DNTN Gia Công Giày Huỳnh Đệ, tạm thời không chấp nhận hoàn thuế, khấu trừ thuế, không chấp nhận chi phí đối với các hóa đơn có xuất xứ từ DNTN Gia Công Giày Huỳnh Đệ với mã số thuế 0310100678.

Xem công văn tại đây.

(PV)