Tăng cường giám sát quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh

(eFinance Online) - Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành quyết định số 796/QĐ-TCT về việc thành lập Ban chỉ đạo tăng cường giám sát quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường giám sát quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ trong phạm vi cả nước.

Trưởng ban chỉ đạo là ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cùng các thành viên là đại diện các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế.

Ban chỉ đạo có Tổ giúp việc. Nhiệm vụ của tổ là giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch; tổ chức triển khai các biện pháp tăng cường giám sát quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ trong phạm vi cả nước; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Cục Thuế triển khai các biện pháp tăng cường giám sát quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại một số địa bàn trọng điểm...

(T.H)