Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cục thuế Bình Dương và DN Hàn Quốc

Chiều ngày 29/12/2014 tại văn phòng Cục thuế Bình Dương đã tổ chức lễ ký bản ghi nhớ chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật, giải đáp vướng mắc về thuế. Tham gia buổi Lễ có sự tham gia của ông Nguyễn Minh Tâm Phó Cục trưởng Cục thuế và Lãnh đạo các Phòng thuộc văn phòng Cục, về phía Chi hội các Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bình Dương có Ông Lee Jong Hoe Chi hội trưởng.

Ông Nguyễn Minh Tâm Phó Cục trưởng Cục thuế  và Ông Lee Jong Hoe Chi hội trưởng trao bản ghi nhớ.Ông Nguyễn Minh Tâm Phó Cục trưởng Cục thuế và Ông Lee Jong Hoe Chi hội trưởng trao bản ghi nhớ.

Bản ghi nhớ được ký kết gồm các nội dung như : mục tiêu, nội dung phối hợp cụ thể giữa Cơ quan thuế và Chi hội các Doanh nghiệp Hàn Quốc, Cơ quan thuế sẽ thông báo các nội dung văn bản pháp quy về thuế thông qua hộp thư điện tử (mail), tổ chức tuyên truyền pháp luật thuế cho các thành viên của Chi hội cho các doanh nghiệp theo các hình thức tập huấn, tọa đàm, đối thoại.

Đối với Chi hội có trách nhiệm tiếp nhận những văn bản, chính sách do Cục thuế cung cấp và dịch thuật sang ngôn ngữ Hàn Quốc để cung cấp kịp thời cho các doanh nhiệp thành viên của Chi hội. Tiếp nhận nhu cầu của các doanh nghiệp thành viên về đề nghị phồ biến chính sách. Tư vấn trả lời vướng mắc. Chế độ họp, đánh giá kết quả và tổ chức thực hiện.

Bản ghi nhớ nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác mật thiết giữa Cục thuế tỉnh Bình Dương và Chi hội góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh Bình Dương.

(T.H)