Tăng cường quản lý thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt thực hiện trên địa bàn với trình tự, thủ tục và các bước thực hiện cụ thể tại công văn số 4156/TCT-DNL. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, xây dựng  Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Đề án cần nêu rõ sự cần thiết; căn cứ pháp lý, mục tiêu và yêu cầu, phạm vi điều chỉnh của Đề án; các giải pháp thực hiện; cách thức tổ chức thực hiện.

Cục thuế báo cáo UBND tỉnh/thành phố  phê duyệt Đề án thông qua việc ban hành Quyết định/Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh/thành phố.

Trên cơ sở Quyết định/Chỉ thị của UBND tỉnh, thành phố Cục thuế tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án. Theo đó, kế hoạch cần nêu rõ cơ quan thuế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các ban, ngành liên quan thực hiện kẹp chì và dán tem niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch đã được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt, Cục Thuế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các ban, ngành liên quan thực hiện các biện pháp như phổ biến tuyên truyền, thành lập đoàn công tác thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ tất cả các cột bơm xăng dầu, định kỳ phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng cử cán bộ đến ghi chỉ số đồng hồ công tơ tổng của từng cột bơm...

Được biết, thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên phạm vi cả nước đã có những biến chuyển tích cực, tuy nhiên, tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu vẫn còn tình trạng gian lận, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Vì thế, một số cục thuế địa phương như Nghệ An, Thái Bình, Lâm Đồng đã kiến nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Giải pháp nêu trên đã góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh xăng dầu, bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng và được xã hội đồng tình, ghi nhận.

(T.H)