Tăng cường quản lý thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 4156/TCT-DNL gửi đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận gây thiệt hại cho người tiêu dùng và thất thu cho ngân sách nhà nước.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên phạm vi cả nước đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu vẫn còn tình trạng gian lận gây thiệt hại cho người tiêu dùng và gây thất thu cho Ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu chưa thể triển khai đồng bộ trong phạm vi cả nước (hiện mới triển khai áp dụng tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với hơn 50% thị phần xăng dầu tiêu thụ toàn quốc, 50% còn lại thuộc về các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối khác), cơ quan thuế cần có những biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu để đảm bảo chống thất thu thuế và hạn chế gian lận đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Thời gian qua, một số Cục Thuế địa phương như Nghệ An, Thái Bình, Lâm Đồng, đã kiến nghị với UBND tỉnh, thành phố để chỉ đạo thực hiện giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Giải pháp nêu trên đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh doanh xăng dầu, bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng và được xã hội đồng tình, ghi nhận.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý xăng dầu trên phạm vi cả nước trong điều kiện hiện nay, Bộ Tài chính đã có văn bản số 12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan ban ngành phối hợp tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Thực hiện ý kiến của chỉ đạo của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh/ thành phố phê duyệt thực hiện trên địa bàn.

Theo đó, xây dựng Đề án tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Đề án cần nêu rõ sự cần thiết; căn cứ pháp lý, mục tiêu và yêu cầu, phạm vi điều chỉnh của Đề án; các giải pháp thực hiện; cách thức tổ chức thực hiện.

Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh/ thành phố phê duyệt Đề án thông qua việc ban hành Quyết định/ Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh/ thành phố.

Trên cơ sở Quyết định/ Chỉ thị của UBND tỉnh, thành phố Cục Thuế tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án. Theo đó, kế hoạch cần nêu rõ cơ quan thuế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các ban, ngành liên quan thực hiện kẹp chì và dán tem niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Trên cơ sở quyết định/chỉ thị của UBND tỉnh/thành phố, Cục Thuế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các ban ngành có liên quan thành lập đoàn công tác liên ngành thực hiện kẹp chì dán tem niêm phong đồng hồ tổng tất cả các cột bơm xăng của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, thực hiện ghi chỉ số công tơ tổng tại thời điểm niêm phong và chốt hóa đơn của đơn vị tại thời điểm niêm phong.

Đoàn công tác liên ngành lập biên bản về tình trạng niêm phong, số xăng dầu bán ra tạ điểm niêm phong và số hóa đơn cuối cùng đã viết tại thời điểm niêm phong. Định kỳ vào ngày đầu và ngày cuối của tháng/quý, cơ quan thuế phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cử cán bộ đến cơ sở kinh doanh xăng dầu để ghi chỉ số trên đồng hồ tổng của từng cột bơm, xác định lượng xăng, dầu bán ra trong kỳ thông qua chỉ số đầu kỳ và cuối kỳ. Qua đó đối chiếu với tờ khai của người nộp thuế, đối chiếu hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp nếu có chênh lệch cơ quan thuế sẽ tiến hành xử phạt và truy thu thuế theo quy định.

Cơ sở kinh doanh xăng dầu phải có trách nhiệm bảo quản tem niêm phong đang dáng trên công tơ tổng theo Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường và Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu nội dung, kế hoạch và thực tế triển khai đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tại một số tỉnh như Nghệ An, Lâm Đồng, Thái Bình...Trong đó, lưu ý đến đề án và thực tế triển khai tại tỉnh Lâm Đồng.

(T.H)