Tăng cường rà soát các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế

Đây là nội dung tại công văn của Cục Thuế Hà Nội gửi các phòng kiểm tra, các chi cục thuế trên địa bàn thực hiện Thông tư 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Cục Thuế Hà Nội yêu cầu tổ chức thực hiện rà soát các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế theo Nghị quyết của Quốc hội; thực hiện niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế về các điều kiện, thủ tục hồ sơ để kê khai miễn thuế theo Thông tư 187 của Bộ Tài chính và hướng dẫn cho NNT được biết để thực hiện.

Công văn cũng nêu rõ đối tượng miễn thuế khoán giá trị gia tăng (GTGT) năm 2013, năm 2014 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân. Đồng thời, miễn thuế GTGT phải nộp phát sinh năm 2013, năm 2014 đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân (không bao gồm hoạt động cung ứng suất ăn ca cho doanh nghiệp vận tải, hàng không để phục vụ hành khách, hoạt động kinh doanh khác).

Miễn thuế khoán thuế TNCN năm 2013, năm 2014 đối với hộ cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ; chăm sóc trông giữ trẻ; cung ứng suất ăn ca cho công nhân; miễn thuế thuế TNDN phải nộp phát sinh năm 2013, năm 2014 đối với thu nhập của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân của doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động cung ứng suất ăn ca.

Theo Cục thuế Hà Nội, các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng miễn thuế cần thực hiện giữ ổn định mức giá tháng 12 năm trước liền kề, thực hiện cam kết, niêm yết và thông báo cho chính quyền xã, phường nơi kinh doanh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp; Báo cáo UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế phối hợp chặt chẽ cơ quan thuế thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện miễn thuế của NNT.

(TH)