Tăng cường thực hiện đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế vừa gửi công văn 2287/TCT-QLN tới các cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ về việc tăng cường thực hiện đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế.
 
Ảnh minh họa - TL.Ảnh minh họa - TL.

Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù tình hình kinh tế đã khởi sắc, sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn so với các năm trước, GDP quý I/2018 của cả nước tăng 7,38%, cao nhất trong vòng 10 năm, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô liên quan đến thu NSNN tăng khá. Tuy nhiên, tình hình nợ thuế không giảm xuống mà diễn biến theo xu hướng tăng lên theo các tháng. Cụ thể: Tháng 1/2018 tăng 12,8% so với tháng 12/2017; tháng 2/2018 tăng 13,3% so với tháng 12/2017; tháng 3/2018 tăng 17,4% so với tháng 12/2017.

Tính lũy kế đến thời điểm 30/4/2018, tổng số tiền thuế nợ của 63 cục Thuế tỉnh, thành phố tăng 26,1% so với thời điểm 31/12/2017; tỷ lệ tổng nợ trên tổng dự toán thu nội địa ở mức 8,4%, cao hơn 3,4% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2018. Số nợ tập trung vào nhóm có khả năng thu (đến 90 ngày và trên 90 ngày) tăng 42,7% so với thời điểm 31/12/2017 và tăng tập trung vào 5 sắc thuế chính (thuế TNDN tăng 99,1%; thuế GTGT tăng 12,7%; thuế TTĐB tăng 9,9%; thuế TNCN tăng 42,8% và thuế Bảo vệ môi trường tăng 12,6%).

Có 60/63 địa phương nợ đọng thuế tăng nợ so với thời điểm ngày 31/12/2017, trong đó 26/60 địa phương có số nợ tăng 100 tỷ đồng bao gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Định, Đồng Nai, Lào Cai, Bình Dương, Thái Bình, Nghệ An, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Thuận, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắc Lắc, Long An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lai Châu, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hà Nam, Bình Phước, Quảng Bình, An Giang. Chỉ có 3/63 địa phương giảm nợ là Kon Tum, Bắc Ninh và TP. Hải Phòng. Số thu hồi nợ đọng trong 5 tháng đầu năm 2018 chỉ đạt 35,7%  số nợ có khả năng thu (đến 90 ngày và trên 90 ngày) tại thời điểm 31/12/2017 và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017.

Số nợ đọng thuế trong các tháng đầu năm 2018 tăng cao ngoài nguyên nhân khách quan số tiền nợ cũ dai dẳng kéo dài của những năm trước tồn đọng không thu hồi được, số tiền chậm nộp tính 0.03%/ngày tăng lên và tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, ngừng hoạt động, bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tự giải thể, phá sản và một bộ phận người nộp thuế ý thức chấp hành pháp luật thuế chưa cao. Chỉ ra các nguyên nhân chủ quan, Tổng cục Thuế cho rằng, hầu hết các Cục Thuế, đặc biệt là khối các Chi cục Thuế chưa quan tâm chỉ đạo ráo riết, chưa thường xuyên giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế theo quy định của quy trình quản lý nợ thuế, quy trình cưỡng chế nợ thuế và theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế để nợ đọng kéo dài và tăng lên qua các tháng đầu năm như trên. Nhiều doanh nghiệp nợ đọng thuế có khả năng thu lớn, tăng lên cao trong các tháng đầu năm 2018, các Cục Thuế, Chi cục Thuế chỉ mới thực hiện đôn đốc nợ bằng thông báo nợ thuế, cưỡng chế tài khoản, và thực hiện cưỡng chế hóa đơn một số trường hợp, chưa thực hiện kịp thời, đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định để thu hồi tiền thuế nợ đọng NSNN.

Số doanh nghiệp phải ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng theo danh sách Tổng cục Thuế thông báo giao cho các Cục Thuế chưa được thực hiện Cục Thuế thực hiện triệt để, số lượng người nộp thuế chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế còn nhiều.

Bên cạnh đó, nhiều Cục Thuế, Chi cục Thuế định kỳ hàng tháng chưa lập danh sách người nộp thuế nợ thuế và thực hiện công khai thông tin người nợ thuế chây ỳ, không nộp tiền thuế đúng hạn lên phương tiện thông tin đại chúng đúng theo quy định của quy trình quản lý nợ.

Ngoài ra, phân loại nợ thuế không đúng quy định, không đúng trạng thái hoạt động của người nộp thuế, không thống nhất giữa tình trạng đăng ký thuế  và phân loại nợ thuế ... Các Cục Thuế, Chi cục Thuế chưa chỉ đạo kịp thời các bộ phận có liên quan đôn đốc các doanh nghiệp tập hợp chứng từ để điều chỉnh giảm nợ với các trường hợp người nộp thuế nhầm tiểu mục, nhầm mã số thuế nên vẫn còn nhiều trường hợp nợ sai, nợ điều chỉnh chưa được rà soát, đối chiếu xử lý dứt điểm xong trước ngày 31/3/2018 theo nhiệm vụ Tổng cục Thuế đã giao. Một số Cục Thuế, Chi cục Thuế chưa quan tâm, phân công, bố trí đủ cán bộ làm công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ, cán bộ có năng lực sử dụng thành thạo công nghệ thông tin cho bộ phận quản lý nợ.

Để đảm bảo thu ngay số tiền thuế nợ mới phát sinh (dưới 90 ngày) và giảm số tiền thuế nợ đọng , hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đọng thuế Quốc hội, Chính phủ đã giao, thực hiện tốt công tác NSNN, và đảm bảo công bằng trong việc chấp hành pháp luật thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tập trung vào thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, quán triệt, phân công giao nhiệm vụ đôn đốc, áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với danh sách người nộp thuế nợ thuế có khả năng thu lớn, mới phát sinh tăng cao trong những tháng đầu năm 2018 trên địa bàn quản lý của từng Cục Thuế cho từng đồng chí Lãnh đạo Cục Thuế, Trưởng phòng , Chi cục trưởng, Đội trưởng và từng cán bộ tham gia công tác quản lý nợ  để thu ngay tiền thuế nợ mới phát sinh (dưới 90 ngày) vào NSNN, đồng thời tiếp tục thu nợ cũ để giảm số tiền nợ đọng. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Thứ hai, thực hiện ngay biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải cưỡng chế nợ hoặc phải chuyển sang biện pháp tiếp theo khi đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế trước nhưng chưa thu được hoặc chưa thu đủ tiền thuế nợ.

Thứ ba, tổ chức rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ phân loại nợ thuế đối với các trường hợp đang phân loại vào nhóm tiền thuế nợ khó thu, nợ đang xử lý, nợ đang chờ điều chỉnh, đảm bảo thực hiện phân loại nợ thuế trên Hệ thống quản lý thuế tập trung TMS chính xác, đúng tính chất các khoản tiền thuế nợ, có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh theo đúng hướng dẫn tại Quy trình Quản lý nợ thuế.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo bộ phận kê khai thuế và tin học tổ chức thực hiện rà soát dữ liệu khai thuế, chứng từ, biên lai nộp thuế của người nộp thuế, phát hiện và điều chỉnh kịp thời trường hợp số nợ sai, nợ ảo,...

Thứ năm, định kỳ hàng tháng, lập danh sách người nợ thuế phải công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế.

Thứ sáu, điều chỉnh dứt điểm tình trạng các khoản nợ đang xử lý, điều chỉnh còn tồn đọng tại thời điểm 30/4/2018 trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 31/7/2018, không để tình trạng nợ chờ điều chỉnh, nợ đang xử lý kéo dài hàng năm.

Thứ bảy, bố trí, sắp xếp bổ sung cán bộ phù hợp, tăng cường lực lượng cho công tác quản lý nợ thuế để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, giảm nợ thuế trên địa bàn.

Thứ tám, tăng cường phối hợp với cơ quan chính quyền cùng cấp trên địa bàn: Kho bạc NN, Ngân hàng Thương mại, Tổ chức tín dụng, Cơ quan kế hoạch đầu tư, Cơ quan công an, ... để duy trì các tổ liên ngành thu hồi nợ đọng, thực hiện tốt quy chế phối hợp nhiệm vụ đôn đốc và tổ chức cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ đọng vào NSNN.

(T.H)