Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính thuế qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(eFinance Online) - Thực hiện Quyết định số 683/QĐ-BTC ngày 28/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) năm 2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng thuế điện tử tích hợp với Cổng DVCQG.
Ảnh: Thu Hằng.Ảnh: Thu Hằng.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối 93 thủ tục hành chính thuế lên Cổng DVCQG. Với việc tích hợp này, doanh nghiệp, cá nhân có thêm một kênh thực hiện các dịch vụ công về thuế bằng hình thức trực tuyến.

Để triển khai kịp thời và hiệu quả Quyết định số 683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 2161/TCT-KK gửi cục thuế các tỉnh, yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng các thủ tục hành chính thuế điện tử thông qua Cổng DVCQG.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền và khuyến khích người nộp thuế sử dụng thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, đồng thời Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn người nộp thuế sử dụng thủ tục hành chính thuế qua Cổng DVCQG.

Để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG, người nộp thuế khi làm thủ tục hành chính thuế chỉ cần truy cập vào địa chỉ dichvucong.gov.vn để đăng ký và mở tài khoản. Sau khi mở tài khoản, người nộp thuế có thể sử dụng một trong các loại thiết bị kết nối internet (máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng) truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia để khai thuế, nộp thuế, nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất….Bằng tài khoản đã đăng ký, người nộp thuế có thể sử dụng dịch vụ công khác của tỉnh, thành phố; các bộ, ngành, đồng thời có thể giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể thực hiện từ xa, tất cả các ngày trong tuần (24/7).

Tổng cục Thuế cho biết, qua tổng hợp số liệu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế cho thấy số lượng các cá nhân kinh doanh nộp giấy đề nghị bằng phương thức điện tử là khá thấp, đặc biệt là qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Cổng DVCQG. Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua Cổng DVCQG.

Thực hiện theo chỉ đạo, hiện nay, các cục thuế địa phương đang tích cực tiến hành triển khai đầy đủ, kịp thời hướng dẫn của Tổng cục Thuế và chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng thủ tục hành chính thuế trực tuyến trên cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin truyền thông trung ương và địa phương.

Thu Hằng