Tăng thuế không gây mất việc làm trong ngành sản xuất thuốc lá

Đây là khẳng định của bà Phan Thị Hải - Phó Chánh văn phòng Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá (VINACOSH) - thuộc Bộ Y tế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo bà Hải, thuốc lá là sản phẩm có tính gây nghiện nên ngay cả khi các biện pháp kiểm soát thuốc lá mạnh được áp dụng thì việc giảm tỷ lệ hút thuốc cũng không xảy ra trong thời gian ngắn. Hơn nữa, ngay cả khi tỷ lệ hút thuốc giảm thì số người hút và số lượng điếu hút cũng có thể không giảm do dân số tiếp tục tăng và có một số lượng nhất định người hút.

Trên thế giới, theo ước tính, nếu các biện pháp kiểm soát thuốc lá mạnh được thực thi ngay từ bây giờ thì việc tiêu dùng thuốc lá trên thế giới vẫn tiếp tục tăng ít nhất hco tới năm 20125 chủ yếu là do dân số tăng. Các nghiên cứu của Ngân hàng thế giới về ảnh hưởng của tăng thuế đối với việc làm cũng chỉ ra rằng: "Những lo ngại về kinh tế không đến mức ngăn cản việc lập chinhsasch của các nhà hoạch định chính sách. Những chính sách giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá như tăng thuế không phải là căn nguyên dài hạn gây mất việc làm tại nhiều nước.. Giảm nhu cầu tiêu dùng thuốc lá không có nghĩa là giảm tổng mức công ăn việc làm của nền kinh tế. Khoản chit iêu mà những người hút thuốc dùng mua thuốc lá sẽ được chuyển sang mua hàng hóa và dịch vụ khác, tạo ra công ăn việc làm khác thay thế cho việc làm mất đi trong công nghiệp thuốc lá. Điều này sẽ tạo thêm việc làm cho nền kinh tế, và khi tiêu dùng thuốc lá giảm xuống thì ở phần lớn các nước số lượng việc làm tăng lên, (ngoại trừ ở một vài nước phụ thuộc quá nhiều vào ngành công nghiệp thuốc lá như Zim-ba-bue) ".

Còn tại Việt Nam, theo số liệu của Hiệp hội thuốc lá, hiện nay cả nước có khoảng 600.000 lao động gồm công nhân, nông dân, người làm thương mại và dịch vụ. con số này chỉ chiếm 1,21% tổng số việc làm trong nền kinh tế (năm 2010). Sản lượng thuốc lá của Việt Nam trong những năm gần đây tăng đáng kể mặc dù buôn lậu được báo cáo là vẫn tăng qua các năm. Báo cáo tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho thấy, kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2013 đều hoàn thành kế hoạch và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ thuốc điếu đạt trên 102% kế hoạch và tăng 7,7%; Tổng sản lượng nội tiêu toàn ngành đạt 4,2 tỷ, tăng 2.2%, nộp thuế TTĐB tăng 13,8%.

Từ đó có thể khẳng định tăng thuế thuốc lá không phải là nguyên nhân gây mất việc làm trong ngành sản xuất và trồng cây thuốc lá.

(T.H)