Tăng thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng xăng dầu

Ngày 8/5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2013/TT-BTC, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, từ ngày 8/5, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 47/2013/TT-BTC ngày 26/04/2013 của Bộ Tài chính sẽ có mức thuế suất mới.

Cụ thể, mã 2710.12 - dầu nhẹ và các chế phẩm (xăng động cơ: RON 97 và cao hơn; RON 90 và cao hơn; Loại khác có pha chì...) được thay đổi từ mức 16% thành 19%; Mã 2710.19.71 - nhiên liệu diesel cho ô tô và nhiên liệu diesel khác thay đổi từ 12% thành 14%; Dầu nhiên liệu từ 14% thành 15%; Mã 2710.19.83 - các Kerosine khác thay đổi từ 14% thành 16%...

(PV)