Tập huấn Thông tư 119 về cải cách hành chính thuế cho các cục thuế các tỉnh phía Bắc

Ngày 4/9, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 119/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tham dự hội nghị có Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cùng gần 500 cán bộ thuộc các bộ phận thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền hỗ trợ, TNCN, tin học, ấn chỉ các Cục Thuế từ Thừa Thiên-Huế trở ra.

Tại Hội nghị, Vụ Chính sách thuế Tổng cục Thuế đã giới thiệu những điểm mới của Thông tư 119, trong đó có một số nội dung chính là: bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về điều kiện tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm đối với DN mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; sửa đổi mẫu giấy nộp tiền vào NSNN; bỏ yêu cầu DN mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Đồng thời, giới thiệu nội dung nhóm vấn đề giảm số giờ làm thủ tục về thuế của Thông tư 119 như sửa đổi các chỉ tiêu trên bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào...

Phó Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cùng lãnh đạo Vụ Chính sách và Vụ Kê khai và kế toán thuế đã giải đáp nhiều thắc mắc của các cục thuế xung quanh những nội dung mới của Thông tư 119. 

Được biết, sau hội nghị khu vực phía Bắc, ngày 8/9, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phổ biến nội dung Thông tư 119, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính để tập huấn đối với các cục thuế khu vực phía Nam.

(T.H)