Tập huấn và triển khai ứng dụng TPR cá nhân kinh doanh khoán nộp thuế

(eFinance Online) - Từ ngày 22/3/2017 đến ngày 05/4/2017, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh Cục Công nghệ và thông tin, Tổng cục Thuế tổ chức lớp 4 lớp tập huấn và triển khai  ứng dụng phân tích rủi ro (TPR) cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cho các cơ quan Thuế.
Lớp tập huấn và triển khai  ứng dụng phân tích rủi ro (TPR) cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cho các cơ quan Thuế.Lớp tập huấn và triển khai ứng dụng phân tích rủi ro (TPR) cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cho các cơ quan Thuế.

Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được giới thiệu nghiệp vụ phân tích rủi ro cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng ứng dụng TPR các chức năng phân tích dữ liệu cá nhân kinh doanh làm cơ sở ấn định doanh số và hướng dẫn tra cứu dữ liệu cá nhân kinh doanh trên ứng dụng tập trung và khai thác thông tin người nộp thuế (TPH). 

Sau khi tham gia khóa tập huấn do Tổng cục tổ chức, các Cục Thuế sẽ chỉ đạo các cán bộ đã tham gia lớp tập huấn của Tổng cục (Phụ trách phòng Tổng hợp dự toán chủ trì) tổ chức đào tạo sử dụng ứng dụng TPR (nội dung phân tích rủi ro cá nhân kinh doanh) cho cán bộ Phòng/Đội của Cục Thuế/Chi cục Thuế liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát tình hình lập bộ, xác định doanh thu cá nhân kinh doanh như Phòng/Đội Tổng hợp dự toán, Phòng/Đội Kiểm tra nội bộ, Phòng/Đội Kê khai kế toán thuế và Tin học.

Được biết, trong thời gian tới, việc triển khai chính thức cho cơ quan Thuế các cấp trên môi trường thật.

(Tôn Trường)