Thái Nguyên: 1 trong 4 địa phương có số lượng DN đăng ký nộp thuế điện tử lớn nhất cả nước

Nộp thuế điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015,  nhằm cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Để triển khai thực hiện, Cục Thuế Thái Nguyên đã tham mưu với UBND ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2015 về kê khai thuế, nộp thuế điện tử qua internet.

Thái Nguyên: 1 trong 4 địa phương có số lượng DN đăng ký nộp thuế điện tử lớn nhất cả nước
Cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị, Cục Thuế Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức nộp thuế mới tới các DN đang hoạt động trong tỉnh; đồng thời, đăng tải nội dung về nộp thuế điện tử trên đài phát thanh truyền hình, báo Thái Nguyên, cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên. Các nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh lợi ích của việc nộp thuế điện tử như thay vì phải đến ngân hàng để viết và gửi giấy nộp tiền vào NSNN, DN lập giấy nộp tiền vào ngân sách thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và được các ngân hàng thương mại xác nhận kết quả tức thời. Đây là một bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế nên nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng DN.
 
Ngoài ra, để thống nhất các chương trình thực hiện, tại hội nghị giao ban tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Cục Thuế đã quán triệt, giao nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể đến từng bộ phận, từng cán bộ công chức, nhất là bộ phận trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ DN thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử. Bên cạnh đó, Cục Thuế đã tổ chức hội nghị triển khai nộp thuế điện tử với sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại trên toàn tỉnh, đồng loạt cung cấp dịch vụ và hướng dẫn, hỗ trợ DN các quy trình lập giấy nộp tiền và tra cứu thông tin liên quan đến nộp thuế điện tử… 
 
Nhờ sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt, tính đến ngày 27/5/2015, Thái Nguyên là một trong 4 địa phương trong cả nước có số lượng DN thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử cao nhất đạt-  85,17%, phấn đấu đạt hết tháng 5 sẽ đạt 90% DN đăng ký nộp thuế điện tử. Điển hình là Chi cục Thuế huyện Phú Bình, Võ Nhai, Định Hóa đã thực hiện đạt 100% DN đăng ký đăng ký nộp thuế điện tử; Chi cục Thuế TP Thái Nguyên là đơn vị có số lượng DN lớn nhất trên toàn tỉnh cũng đã đạt trên 70%...  Trước đó, nhằm động viên kịp thời các đơn vị đạt kết quả cao trong triển khai nộp thuế điện tử, Cục Thuế Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng đối với tập thể cán bộ công chức các chi cục thuế: Phú Bình, Võ Nhai, Định Hóa. 
 
(Phòng Tuyên truyền)