Tháng 1: Cục thuế TP Hồ Chí Minh thu NSNN ước đạt 19.200 tỷ đồng

Báo cáo của Cục thuế TP Hồ Chí Minh cho biết, ước thu NSNN tháng 1/2015 là 19.200 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
Theo đó, một số loại thu tăng so với cùng kỳ năm 2014, cụ thể: đối DNNN Trung ương tăng 11,05%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 10,72%; thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 5,04%; thuế TNCN tăng 6,99%; thu tiền sử đụng đất tăng 4,74%...
 
Ngay trong tháng đầu của năm 2015, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế trong việc kê khai và chấp hành nghĩa vụ nộp thuế; hướng dẫn chính sách thuế bằng nhiều hình thức để người nộp thuế nắm rõ các quy định về thuế, động viên khuyến khích người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ và chính sách pháp luật về thuế; tăng cường công tác đối thoại DN tại thành phố; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế.

(T.H)