Tháng 1: Thu NSNN của Cục Thuế TP Hà Nội ước đạt 15.528 tỷ đồng

Báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách tháng 1/2015 ước thực hiện là 15.528 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, một số nhân tố ảnh hưởng tới kết quả thu NSNN tháng 1/2015 là: sản xuất công nghiệp tháng 12/2014 tăng 5,2% so với tháng trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 1,3% so với tháng trước; kim ngạch xuất khẩu tháng 12/2014 tăng 5,8% so với tháng trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 12/2014 tăng 13,7% so với tháng trước…

Cục Thuế TP Hà Nội cũng đã tăng cường công tác quản lý thu thuế, cụ thể: tập trung tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật thuế, đôn đốc kê khai, nộp thuế, thanh, kiểm tra chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế nhằm ngăn chặn và phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế, đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, từ đó nâng cao tính tuân thủ pháp luật của Người nộp thuế, góp phần tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và đảm bảo nguồn thu NSNN…

(T.H)