Tháng 10: Thu NSSN của Cục Thuế Hà Nội đạt hơn 12 nghìn tỷ

Báo cáo của Cục Thuế Hà Nội cho biết, tổng thu NSNN tháng 10 ước thực hiện là 12.747 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 97.143 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, thu từ dầu thô ước thực hiện tháng 10 là 419 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước thực hiện là 5.980 tỷ đồng, bằng 75,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo Cục Thuế Hà Nội, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới số thu NSNN thời gian qua như:

Sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 5,2% so với tháng trước, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 9 tháng tăng 4,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 1,4% so với tháng trước. Ước lũy kế 9 tháng tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó bán lẻ tăng 11%; chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,51% so với tháng trước và tămh 3,26% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước, trong đó xuất khẩu địa phương tăng 0,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước 9 tháng tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó xuất khẩu địa phương ước tăng 8,8% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 giảm 0,3% so với tháng trước, trong đó nhập khẩu địa phương giảm 0,2%; tổng kim ngạch nhập khẩu ước 9 tháng tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó nhập khẩu địa phương ước tăng 7,2% so với cùng kỳ 2013…

(T.H)