Tháng 10, Tiếp tục triển khai ứng dụng TMS tại 19 tỉnh

Tại hội nghị triển khai hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) tại Đồng Nai, Tổng cục Thuế cho biết, năm 2014, hệ thống TMS đã được triển khai thí điểm tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong tháng 10 này, Tổng Cục thuế tiếp tục triển khai hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS tại 19 Cục thuế trong nước, trong đó có Đồng Nai.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cũng tại Hội nghị, các cán bộ thuế tỉnh Đồng Nai được Tổng Cục thuế triển khai các nội dung liên quan đến cách sử dụng hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS như: Quản lý hồ sơ, xử lý tờ khai, quản lý tuân thủ và khai thác dữ liệu ứng dụng… Đồng thời tiến hành cài đặt, tạo tài khoản và phân quyền cho người sử dụng ứng dụng TMS; rà soát dữ liệu, chuẩn hóa các dữ liệu sai lệch trong các ứng dụng cũ, chốt dữ liệu trên các ứng dụng hiện hành, chuyển đổi và đối chiếu dữ liệu trên ứng dụng mới.

Được biết, TMS là hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung thay thế cho 16 ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý thuế đang triển khai tại các Cục thuế và Chi cục thuế hiện nay, nhằm khắc phục hạn chế của hệ thống ứng dụng quản lý thuế phân tán và cải tiến quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế. Hệ thống này đáp ứng toàn bộ các khâu xử lý dữ liệu cho các quy trình nghiệp vụ: Đăng ký thuế, Quản lý hồ sơ, Quản lý và xử lý kê khai/quyết toán thuế, Kế toán thuế nội địa, Quản lý nợ, Sổ sách, Báo cáo phân tích, đánh giá và Báo cáo đầu ra, khai thác dữ liệu.

(PV)