Tháng 10/2016, Cục Thuế Hải Dương thu NSNN đạt 1.000 tỷ đồng

(eFinance Online) - Cục Thuế Hải Dương cho biết, tháng 10/2016, thu NSNN trên địa bàn đạt 1.000 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng được 7.182,5 tỷ đồng đạt 89,2% dự toán năm, bằng 109,7% so với cùng kỳ 2015.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất tháng 10 ước đạt 940 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 6.651,6 tỷ đồng, đạt 89,3% so với dự toán năm, bằng 111,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán như: Thu từ khu vực DN đầu tư nước ngoài đạt 94,8% dự toán năm; thu từ khu vực DN ngoài quốc doanh đạt trên 90% dự toán năm; thu tiền thuê đất đạt 167,7% dự toán năm; thu từ lệ phí trước bạ đạt 101,3% dự toán năm; các khoản thu tại xã đạt 92,4% dự toán năm.

(T.H)