Tháng 3: Cục thuế TP.HCM thu NSNN đạt 26,91%

Thực hiện dự toán được giao, trong tháng 3, Cục thuế TP.Hồ Chí Minh đã thu đạt 13.103 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 47.296 tỷ đồng, đạt 26,91% dự toán pháp lệnh, tăng 5,82% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, thu nội địa trừ dầu thô tính cân đối là 11.403 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 41.732 tỷ đồng, đạt 29,03% dự toán pháp lệnh, tăng 15,84% so với cùng kỳ năm 2014. 

Ước thu từ dầu thô đạt 1.700  tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 5.517 tỷ đồng, đạt 17,24% dự toán pháp lệnh năm.

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước đạt 8.381 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 29.859 tỷ đồng, đạt 27,86% dự toán pháp lệnh, tăng 11,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế nhà nước đạt 2.530 tỷ đồng, lũy kế đạt 8.410 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 30% dự toán pháp lệnh năm, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2014. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: ước thu tháng 3 đạt 3.563 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 11.885 tỷ đồng, đạt 28,28% dự toán pháp lệnh năm, tăng 19,58% so với cùng kỳ năm trước.

(T.H)