Tháng 3, Cục thuế Vĩnh Long thu NS đạt 26,87% dự toán

Báo cáo của Cục Thuế Vĩnh Long cho biết, số thu ngân sách nhà nước (NSNN)  trong tháng 3 đạt 158 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đat xấp xỉ 618 tỷ đồng, đạt 26,87% so với dự toán, bằng 105,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, thu từ ngành thuế quản lý đạt 151,9 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đạt 585,5 tỷ đồng, đạt 26,55% so với dự toán và bằng 104,22% so với cùng kỳ;

Thu từ DNNN Trung ương đạt 9,3 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đạt 40,9 tỷ đồng, bằng 23,39% dự toán và đạt 92,8% so với cùng kỳ 2014. Thu từ DN địa phương đạt 60 tỷ, lũy kế từ đầu năm đạt 242,8 tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm và bằng 119,9% so với cùng kỳ. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5 tỷ đồng, lũy kế đạt 44,7 tỷ đồng, đạt 22,11% dự toán và bằng 87,8% so với cùng kỳ 2014. Thu từ thuế CTN và dịch vụ NQD đạt 43 tỷ đồng, lũy kế đạt 133,9 tỷ đồng, đạt 26% dự toán năm và đạt 110,7% cùng kỳ 2014. Thu từ thuế TNCN đạt 17 tỷ đồng, lũy kế đạt 55 tỷ đồng, đạt 27% dự toán năm và bằng 107% cùng kỳ năm 2014.

(T.H)