Tháng 4: Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh ước thu NSNN 18.023 tỷ đồng

Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh cho biết, ước thu NSNN trong tháng 4 được 18.023 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 66.647 tỷ đồng, đạt 37,92% dự toán pháp lệnh, tăng 6,43% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, ước thu nội địa trừ dầu tính cân đối là 15.723 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 57.883 tỷ đồng, đạt 40,26% dự toán pháp lệnh, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Ước thu từ dầu thô đạt 2.300 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 8.700 tỷ đồng, đạt 27,19% dự toán pháp lệnh năm

Bên cạnh đó, thu từ  hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng ước đạt 12.339 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 41.209 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 40% dự toán pháp lệnh năm, tăng 8,72% so với cùng kỳ năm trước.

(T.H)