Tháng 7/2022 sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế

(eFinance Online) - Từ năm 1998, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã sử dụng thông tin trên chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu và một số giấy tờ khác để cấp mã số thuế cá nhân. Cơ quan thuế đã sử dụng mã số thuế để quản lý thuế đối với cá nhân trên cả nước. Khi thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế như: khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, lập hóa đơn... cá nhân đều phải sử dụng mã số thuế.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã cấp và quản lý hơn 65 triệu mã số thuế cá nhân, trong đó có hơn 2 triệu mã số thuế được cấp cho cá nhân cho số định danh trên thẻ căn cước công dân. 

Để sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu về dân cư, lấy số định danh thay cho mã số thuế quy định tại Khoản 7 Điều 35 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Tổng cục Thuế đề xuất với Bộ Công an cụ thể: Tổng cục Thuế và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) xây dựng và ký quy chế phối hợp trao đổi thông tin, trong đó quy định các thông tin cần trao đổi đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Tổng cục Thuế rà soát, sửa đổi các quy định hiện hành trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt (Nghị định, thông tư và các hướng dẫn liên quan) đảm bảo đủ cơ sở pháp lý trong việc sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế. Cá nhân được sử dụng thông tin định danh để thực hiện các thủ tục về thuế như: khai, nộp, hoàn thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đề nghị việc truyền, nhận, tích hợp dữ liệu giữa hai hệ thống được thực hiện theo hình thức kết nối trực tiếp. 

Thông tin nhận, gửi: Lần đầu C06 gửi cho Tổng cục Thuế thông tin định danh cá nhân (số định danh cá nhân, chứng minh nhân dân cũ, tên, địa chỉ...) phục vụ rà soát toàn bộ thông tin mã số thuế cá nhân. 

Định kỳ, C06 gửi cho Tổng cục Thuế các thông tin được cấp mới, thông tin thay đổi của cá nhân; thông tin về số định danh cá nhân. Thông tin tiếp nhận được cơ quan thuế sử dụng làm mã số thuế cá nhân, mã số  người phụ thuộc và cập nhật, quản lý tình trạng hoạt động của người nộp thuế... 

Tổng cục Thuế cho biết từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021, triển khai tiếp nhận thông tin số định danh cá nhân phục vụ rà soát, chuẩn hóa thông tin người nộp thuế trên hệ thống quản lý cơ quan thuế. Từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2022, xây dựng cơ sở pháp lý; xây dựng giải pháp đồng bộ, chuyển đổi dữ liệu người nộp thuế sang sử dụng mã định danh cá nhân. Từ tháng 7/2022 triển khai hệ thống và sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế.  

Quang Minh