Tháng 8: 100% DN đăng ký kê khai thuế qua mạng tại Đồng Tháp

Thông tin từ Cục Thuế Đồng Tháp cho biết, đến nay đã có 2.918 công ty doanh nghiệp đăng ký, đạt 100% so với chỉ tiêu đặt ra.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng số thu NSNN trên địa bàn thực hiện tháng 8 ước đạt 292,3 tỷ đồng. Lũy kế số thu 8 tháng đạt 2.469 tỷ đồng, bằng 85,8% so với dự toán UBND tỉnh giao và bằng 120,4% so với cùng kỳ 2014.

Trong đó, số thu tính cân đối tháng 8/2015 đạt 290 tỷ đồng, chiếm 10,2% dự toán pháp lệnh và bằng 132% so với cùng kỳ tháng 8/2014. Lũy kế số thu 8 tháng đạt 2.382 tỷ đồng, bằng 83,7% dự toán năm, 77,5% dự toán phấn đấu và bằng 120% so với cùng kỳ 2014. Nếu trừ tiền sử dụng đất số thu là 2.140 tỷ đồng.

Về thực hiện kê khai thuế qua mạng, Cục Thuế cho biết, đã có 2.918 công ty doanh nghiệp đăng ký, đạt 100% so với chỉ tiêu đặt ra. Riêng thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử, tính đến ngày 11/8, có 2.446 công ty, doanh nghiệp đăng ký, đạt trên 110% so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Trong tháng 8 đơn vị đã giải quyết hoàn thuế GTGT cho 11 hồ sơ với số tiền  20,7 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đạt 61 hồ sơ với số tiền hoàn thuế là 224 ,2 tỷ đồng, đạt 75,4% so với hạn mức quỹ hoàn thuế được Tổng cục Thuế giao.

(T.H)