Thanh Hóa điều chỉnh giá tối thiểu tính thuế tài nguyên

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3968/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Các tổ chức, cá nhân khai thác, thu mua tài nguyên trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm kê khai tính thuế tài nguyên theo quy định tại

Cục thuế tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, thu mua tài nguyên trên địa bàn của tỉnh trong việc kê khai và nộp thuế tài nguyên.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân đã được UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo đơn giá tạm tính, báo cáo UBND tỉnh.

Khi giá bán của loại tài nguyên trên biến động tăng hoặc giảm lớn hơn 20%, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, khảo sát giá bán tài nguyên trên thị trường và tham mưu phương án điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Mức điều chỉnh và bổ sung danh mục, giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xem tại đây.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký (9/10/2015).

(T.H)