Thanh Hóa tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện QTT năm 2015

Từ ngày 01/03/2016 đến ngày 04/4/2016, tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và 27 Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đồng loạt triển khai hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong thời gian nêu trên, việc hỗ trợ được thực hiện toàn diện, có sự phối hợp của nhiều phòng chức năng, nhiều bộ phận.

Ngoài bộ phận hỗ trợ được duy trì như thường lệ còn tăng cường thêm bộ phận hỗ trợ về chính sách thuế, về kê khai thuế và hỗ trợ thực hiện các ứng dụng khai, nộp thuế với máy tính và trang thiết bị, đường truyền đảm bảo xử lý nhanh, chính xác và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Cục thuế cũng cung cấp số điện thoại liên hệ hỗ trợ cho người nộp thuế. Cụ thể:

Văn phòng Cục Thuế:

- Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT: 037 666 1037 (Bộ phận một cửa); 037 666 1034 (Bộ phận Hỗ trợ giải đáp chính sách thuế).

- Phòng Kê khai kế toán Thuế: 037 666 1050

- Phòng Tin học: 037 666 1080 (máy lẻ 616)

- Phòng Kiểm tra thuế số 1: 037 666 1080 (máy lẻ 520)

- Phòng Kiểm tra thuế số 2: 037 391 5206; 0912 035773 (anh Tri)

- Phòng Kiểm tra thuế số 3: 037 625 6266

- Phòng Quản lý thuế TNCN: 037 666 1080 (máy lẻ 906); 037 666 1049

Chi cục Thuế huyện Hoằng Hóa:

- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT: 037 3865 069

- Đội Nghiệp vụ, dự toán - Kê khai, kế toán thuế và Tin học: 037 3865 940

- Đội Kiểm tra và Quản lý nợ thuế: 037 3865 426

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lộc:

- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT: 037 3870 013

- Đội Kiểm tra: 037 3523 928

(PV)