Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống vi phạm quản lý thuế VAT

Nhằm phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế, Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 2731/QĐ-BTC, thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý thu thuế Giá trị gia tăng (GTGT).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, kể từ ngày 6/11/2013, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật và quy định của các Bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý thu thuế GTGT; chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; phối hợp với cơ quan công an để kịp thời truy tố các tổ chức, cá nhân có sai phạm về nộp thuế GTGT trước pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Bên cạnh đó, để thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy giúp việc của đơn vị.
 
(TH)