Thêm nhiều cục Thuế địa phương về đích

Theo thông tin tổng hợp được, hiện nay, một số cục Thuế địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, nhiều đơn vị còn vượt chỉ tiêu pháp lệnh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

**Cục Thuế Sơn La: Thu NS vượt 21% chỉ tiêu pháp lệnh năm 2013. Theo Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Sơn La, trong tháng 12/2013, ngành Thuế Sơn La thu NSNN ước đạt 97 tỷ đồng, lũy kế trong năm 2013 thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.050 tỷ đồng, bằng 121% dự toán pháp lệnh được Bộ Tài chính giao, bằng 114% dự toán HĐND tỉnh, tăng 25% so cùng kỳ năm 2012.

Để đạt được kết quả trên, Cục Thuế Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng phát triển để thu các khoản nợ thuế. Ngành Thuế tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách tháng 12/2013, nhờ vậy đã phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu phấn đấu năm 2013 được Bộ Tài chính giao.

Trong những ngày cuối tháng 12/2013, phát huy những kết quả đã đạt được, Cục Thuế tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền cơ sở rà soát các nguồn thu phát sinh, đảm bảo phân đấu thu NSNN trên địa bàn đạt và vượt 2.100 tỷ đồng, tăng 6% so với dự toán Bộ Tài chính giao.

Tiếp tục rà soát, tổng hợp đôn đốc các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Kết quả ước thu tiền thuế nợ năm 2013 đạt 432 tỷ đồng, bằng 21,6% trên tổng số thu ngân sách của toàn ngành. Trong đó tiền nợ năm 2012 chuyển sang thu đạt 135 tỷ đồng, thu tiền thuế nợ mới phát sinh năm 2013 thu đạt 297 tỷ đồng.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành luật thuế của người nộp thế theo kế hoạch đã được phê duyệt. Toàn ngành Thuế Sơn La thực hiện thanh tra 61/56 cuộc (đạt 109% kế hoạch điều chỉnh), truy thu thuế đạt 2,65 tỷ đồng.

**Cục Thuế Nam Định: Thu NSNN tăng 14% so với cùng kỳ. Theo báo cáo từ Cục Thuế Nam Định, thu nội địa tính cân đối tháng 11/2013 là 148 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 11, tổng thu nội địa là 1.602,4 tỷ đồng, trong đó thu nội địa tính cân đối là 1.585,2 tỷ, đạt 79% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Loại trừ thu tiền sử dụng đất thì số thu tháng 11 là 115,7 tỷ đồng, lũy kế là 1.344,8 tỷ đồng đạt 88% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2012. Một số đơn vị thu nội địa tính cân đối đạt vượt dự toán như: Chi cục Thuế huyện Hải Hậu, Chi cục Thuế huyện Ý Yên, Chi cục Thuế huyện Vụ Bản, phòng Quản lý thuế TNCN, phòng Quản lý các khoản thu từ đất. Các đơn vị còn lại đều có số thu đạt thấp so với dự toán.

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách toàn ngành cần tập trung chỉ đạo quyết liệt tập trung thu ngân sách tháng 12 đạt tối thiểu 448 tỷ đồng, tiếp tục rà soát các khoản thu còn tiềm năng để bù đắp các khoản hụt thu. Phối hợp chặt chẽ với các ngành để kiểm soát kê khai và đôn đốc thu nộp thuế, nhất là đối với hoạt động XBCB vãng lai, tăng cường quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp trọng điểm, động viên các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ với ngân sách nhà nước, tập trung công tác thu nợ thuế…

**Cục Thuế Hà Giang: Thu NSNN tăng 20% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, ngành thuế Hà Giang ngay từ đầu năm đã đề ra nhiều giải pháp thu quyết liệt, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Tính hết tháng 11/2013, ngành Thuế đã thu nộp NSNN trên 756 tỷ đồng, hoàn thành dự toán pháp lệnh Trung ương cũng như địa phương giao, tăng 20 % so với cùng kỳ, trong đó có 6 đơn vị đã hoàn thành dự toán pháp lệnh, đó là: Văn phòng Cục Thuế đạt 128 %; các Chi cục Thuế: Bắc Mê đạt 111%, Vị Xuyên đạt 111%, Yên Minh đạt 107 %, thành phố Hà Giang đạt 101 %, Quang Bình đạt 100%, các đơn vị còn lại đều có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Từ nay đến cuối năm 2013, ngành Thuế Hà Giang tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt các biện pháp hữu hiệu, đặc biệt là công tác thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp và các địa bàn có số thuế nợ nợ đọng thuế cao, đôn đốc số thuế phát sinh hàng tháng của các doanh nghiệp để nộp ngân sách kịp thời, hạn chế thấp nhất việc tồn đọng thuế. Với các biện pháp cụ thể cùng sự quyết tâm nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức trong ngành, phấn đấu cùng ngành Tài chính hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN.

**Cục Thuế Nghệ An: Về đích trước một tháng. Theo báo cáo từ Cục Thuế Nghệ An, trong tháng 11 năm 2013 số thu NSNN đạt 505,8 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 4.961,3 tỷ đồng bằng 109% dự toán Trung ương, 102% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17% so với cùng kỳ. Số thu trừ tiền sử dụng đất  11 tháng đạt 4.501,2 tỷ đồng, bằng 109% dự toán Trung ương, 104% dự toán HĐND, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2012.

Một số khoản thu đã hoàn thành và có mức tăng trưởng khá là: Thu từ DNNN địa phương đạt 263,8 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp FDI  đạt 193,1 tỷ đồng, bằng 129% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 2.188,3 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ 355,2 tỷ đồng, bằng 121% dự toán, tăng 38% so với cùng kỳ.

Tính theo địa bàn, có 15/24 đơn vị hoàn thành tổng thể, nếu trừ tiền SD đất thì có 19/24 đơn vị hoàn thành. Điển hình các Chi cục có số thu vượt xa dự toán cả năm là Chi cục Kỳ Sơn 227%; Chi cục Con Cuông 184%;  Chi Cục Anh Sơn 183%; Chi cục Yên Thành 182%; Chi cục Hưng Nguyên 173%, Chi cục Quỳ Châu 172%; Chi cục Tương Dương 170%, Chi cục Nghĩa Đàn 160%, Chi cục Quế Phong 144% và Chi cục Đô Lương 141%. Các yếu tố làm tăng nguồn thu phải kể đến đó là các khoản thuế được gia hạn năm 2012 đã đến hạn nộp; các dự án thuỷ điện như Hủa Na, Khe Bố đã vận hành bắt đầu nộp ngân sách; tăng thu tại các nhà máy sữa TH, nhà máy sữa Cửa Lò; một số ngành hàng như Bia, Viễn thông, đường, xi măng có sản lượng tăng khá. Đáng nói là số nộp tiền sử dụng đất năm nay đã tăng hơn 10% so với năm trước. Theo thông lệ tháng 12 nguồn vốn của các dự án được giải ngân cũng là yếu tố làm tăng số thu vào cuối năm. Dự báo số thu ngân sách năm nay sẽ đạt ngưỡng 5.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số Cục Thuế địa phương vẫn đang dồn sức để hoàn thành nhiệm vụ thu của năm 2013.

**Cục thuế Tp. Hà Nội: Tăng cường làm việc những ngày cuối năm. Thực hiện công văn của Bộ Tài chính về việc tăng cường làm việc những ngày cuối năm 2013, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân, các đơn vị và tổ chức trên địa bàn Thủ đô trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) cuối năm 2013, Cục Thuế TP Hà Nội đã chỉ đạo các Phòng thuộc văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc thông báo đến toàn thể cán bộ công chức làm việc liên tục các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật đến hết ngày 31/12/2013, nhằm đôn đốc người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ NSNN năm 2013; đồng thời giải quyết kịp thời và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, theo dõi, tổng hợp số liệu thu NSNN để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo tinh thần tổ chức làm việc liên tục các ngày trong tuần từ nay đến 31/12/2013, Cục Thuế TP Hà Nội đã thông báo nội dung này trên Báo Hà Nội Mới và Đài phát thanh & truyền hình Hà Nội liên tục trong 3 ngày để cho NNT biết. Cục Thuế TP Hà Nội yêu cầu các Phòng và các Chi cục Thuế thực hiện: thông báo trực tiếp cho các doanh nghiệp, NNT thuộc đơn vị quản lý biết để cùng thực hiện; niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” thông báo của Cục Thuế TP Hà Nội về việc tổ chức làm việc liên tục tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật để NNT và các đơn vị liên quan tiện liên hệ công tác; quán triệt và tổ chức cho cán bộ công chức thực hiện hiệu quả yêu cầu về tăng cường làm việc những ngày cuối năm 2013.

Ngay ngày nghỉ đầu tiên thứ bảy (ngày 14/12/2013), Cục Thuế đã tổ chức hai đoàn (một đoàn do trực tiếp Lãnh đạo Cục dẫn đầu) kiểm tra đột xuất các Chi cục Thuế thực hiện việc niêm yết công khai tại Cơ quan thuế về việc tổ chức làm việc liên tục các ngày trong tuần. Qua kiểm tra thực tế, nói chung các Chi cục Thuế đã nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo của Cục thuế; đồng thời, Cục Thuế cũng chấn chỉnh ngay các đơn vị chưa nghiêm túc hoặc thực hiện không đúng tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Cục. Tiêu biểu việc trực, chấp hành niêm yết công khai lịch làm việc của Cơ quan thuế để cho NNT biết và các đơn vị liên quan tiện liên hệ công tác là Chi cục Thuế: Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai.

**Cục Thuế Bình Thuận: Nỗ lực quyết liệt thu NSNN. Tính đến hết tháng 11/2013, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đạt 3.112,488 tỷ đồng, đạt 123,06% so với cùng kỳ, trong đó một số địa phương có số thu vượt dự toán năm như: Huyện Phú Quý 123,87% dự toán năm, huyện Hàm Tân 120,28% và huyện Hàm Thuận Nam thu đạt 115,91% dự toán năm. Ngoài ra các đơn vị huyện, thị xã, thành phố còn lại có số thu đạt từ 85% đến 99% dự toán năm.

Tổng thu NSNN (thu nội địa) 11 tháng qua do ngành thuế Bình Thuận đã thực hiện đạt 82,34% dự toán năm. Với kết qủa này có thể cho thấy thách thức vẫn còn rất lớn đối với ngành thuế Bình Thuận, nhất là chỉ còn một tháng nữa để thực hiện hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013. Vì vậy, trong thời điểm này, toàn thể CBCC ngành thuế Bình Thuận đang tập trung tất cả tâm huyết, sức lực để phấn đấu thu đạt kết qủa cao nhất. Cụ thể:

Ngành thuế tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, người nộp thuế (NNT) phát triển sản xuất - kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, đồng thời tập trung khai thác triệt để các nguồn thu, hạn chế thất thu, thực hiện đúng quy trình quản lý thuế, đôn đốc  các DN nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định, kiểm tra chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế, miễn, giảm, gia hạn thuế và quyết toán thuế. Ngoài ra, Cục thuế tỉnh sẽ chỉ đạo các phòng, các Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố tập trung đôn đốc thu nộp các loại thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước.

**Cục Thuế Đắk Nông: Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chống thất thu NSNN. Tính đến hết tháng 11/2013, Cục Thuế Đắk Nông thu NSNN được trên 860 tỷ đồng tiền thuế, phí, đạt hơn 68,8% kế hoạch năm.

Theo Cục Thuế tỉnh, trong năm 2013, tình hình thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Dự toán thu hơn 1.200 tỷ đồng giao cho ngành Thuế khó đạt được. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng nữa, ngành Thuế đang “chạy nước rút” để phấn đấu đạt được 1.000 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu này, ngành Thuế đang khẩn trương thực hiện rà soát lại toàn bộ các nguồn thu, từ đó, phát hiện kịp thời các khoản có khả năng khai thác tăng thu. Đối với các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng, loại hình kinh doanh còn thất thu, cơ quan thuế các địa phương đang có biện pháp quản lý phù hợp.

Từng cán bộ, từng địa bàn đều được giao chỉ tiêu thu theo tuần để nâng cao trách nhiệm thu. Các chi cục thuế đang rà soát lại tất cả các nguồn thu thiếu hụt, trên cơ sở đó, tập trung khai thác nguồn thu đang có tiềm năng, thế mạnh, hoặc mới phát sinh, nhằm bù đắp khoản hụt.

Đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế, cán bộ thuế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khai thuế bằng cách kiểm tra ngay tại đơn vị, qua đó, hạn chế tình trạng thất thu. Ngành Thuế cũng phối hợp với các ngành tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc, xử lý nợ đối với các tổ chức, cá nhân có nợ quá hạn, bảo đảm số nợ thuế đến 2013 giảm xuống mức đáng kể.

Những đơn vị, cá nhân, tổ chức nào chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, ngành Thuế kiên quyết dừng làm thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh, để tiến hành cưỡng chế nợ theo quy định. Ngoài ra, các chính sách miễn, giảm thuế, hoàn thuế… của người nộp thuế, đã và đang được ngành Thuế thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

**Cục Thuế Yên Bái thu NSNN bằng 102% dự toán trong 11 tháng. Theo Cục Thuế Yên Bái, tính đến hết tháng 11 tháng năm 2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 893 tỷ đồng bằng 85% dự toán tỉnh giao (Nghị quyết BCH Đảng bộ và Nghị quyết HĐND tỉnh giao chỉ tiêu phấn đấu là 1.050 tỷ đồng), và bằng 102% dự toán Bộ Tài chính giao (Bộ Tài chính giao là 875 tỷ đồng) và so với cùng kỳ năm trước bằng 136%. Trong đó khối tỉnh quản lý thực hiện 295 tỷ đồng đạt 70% dự toán. Khối huyện thị thành phố quản lý thực hiện 598 tỷ đồng bằng 95% dự toán.

Nhiều đơn vị đã hoàn thành dự toán năm 2013 sớm như: Thành phố Yên Bái, Văn Yên, Trạm Tấu và Mù Cang Chải đạt cao nhất (162% dự toán). Các huyện đạt khá gồm: Nghĩa Lộ, Lục Yên và Trấn Yên. Còn lại 2 huyện có số thu đạt thấp là Yên Bình và Văn Chấn.

Để hoàn thành dự toán được giao, trong tháng 12/2013, Cục Thuế Yên Bái đã tập trung triển khai nhiều giải pháp trong đó chú trọng chỉ đạo và đôn đốc thu từ các doanh nghiệp quốc doanh, chủ yếu là những doanh nghiệp có nguồn thu lớn: Thuỷ điện, Xi măng, Điện lực, Viễn thông, khai thác khoáng sản; Tập trung đánh giá "sức khoẻ" và nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của các doanh nghiệp, thành lập các tổ công tác đến các Chi cục Thuế, rà soát hướng dẫn biện pháp quản lý thuế, khai thác nguồn thu, đôn đốc toàn bộ nguồn thu phát sinh vào ngân sách; Rà soát đưa hộ kinh doanh phát sinh vào quản lý, tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án 12 về quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn, rà soát triển khai kê khai thuế đối với hộ khoán thực hiện theo luật thuế GTGT, TNCN lập bộ khoán thuế, bộ môn bài năm 2014.

Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách cấp tỉnh, huyện, triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế theo đúng quy định đối với một số đối tượng nợ thuế lớn, cố tình chây ỳ tiền thuế và thông báo công khai một số trường hợp trên phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung phối hợp để đẩy nhanh việc phát triển các quỹ đất, tiến độ đấu giá đất, giải quyết những vướng mắc để hoàn thành chỉ tiêu thu tiền giao đất. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế mới, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong kê khai thuế.

**Cục Thuế Lâm Đồng: Thu NSNN bằng 111% so với cùng kỳ. Theo Cục Thuế Lâm Đồng, tổng thu NSNN (thu nội địa) trên địa bàn tỉnh tính hết tháng 11/2013 đạt 269,3 tỷ đồng; Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo là 2.658,9 tỷ, bằng 111% so thực hiện cùng năm 2012. Trong đó:

Thu nội địa không kể dầu thô và tiền sử dụng đất tháng 11 là 235,4 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 2.391,2 tỷ, đạt 80% dự toán năm và bằng 117%  so cùng kỳ.

Một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu thu tăng so 11 tháng năm 2012 là: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 254%; thu khác cân đối ngân sách tăng 62%, thu tiền bán nhà thuộc SHNN tăng 46%; DNNN địa phương tăng 23%; DNNN Trung ương tăng 46%; lệ phí trước bạ tăng 30%; thuế TNCN tăng 17%...

Trong tháng 11/2011, Cục Thuế Lâm Đồng thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan trong việc chống thất thu ngân sách trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên đường, chống thất thu NS qua việc kiểm tra, xác minh hóa đơn có dấu hiệu bán hàng không xuất hóa đơn, quay vòng sử dụng hóa đơn vận chuyển hàng háo ra ngoài tỉnh; Tiếp tục phối hợ với Công an tỉnh kiểm tra, điều tra, xác minh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh cà phê sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp ngoài tỉnh kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào để gian lận, trốn thuế; Phối hợp với ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Quản lý thị trường và các ngành liên quan xây dựng nội dung và phương thức chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Tổ chức triển khai tập huấn hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2014 và sử dụng ứng dụng phân tích thông tin rủi ro người nộp thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, tập trung vào các doanh nghiệm âm thuế liên tục, các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, kiểm tra sau hoàn thuế kết hợp với kiểm tra quyết toán thuế; Tập trung đôn đốc, phân loại và xử lý nợ đọng thuế, đẩy mạnh công tác xử lý nợ đọng thuế, nhất là biện pháp cưỡng chế tài sản nhằm giảm tình trạng chây ỳ, nợ đọng thuế và chiếm dụng, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước; Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, nhất là các Luật thuế sửa đổi bổ sung mới có hiệu lực thi hành; thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế đảm bảo phương châm hành động của ngành Thuế “minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”.

(T.H - tổng hợp)