Thí điểm thu phí, lệ phí một lần tại cửa khẩu Lao Bảo

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 69/2014/TT-BTC hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “một cửa, một lần dừng”.

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - ảnh nguồn internet.Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - ảnh nguồn internet.

Thông tư này hướng dẫn quy trình thí điểm thu, nộp các khoản phí, lệ phí phát sinh khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện, quá cảnh hàng hóa, phương tiện tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị trên Hành lang kinh tế Đông Tây.

Việc thu phí, lệ phí của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu Lao Bảo thực hiện theo nguyên tắc:

Khi tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục xuất nhập khẩu (khách hàng) có phát sinh loại phí, lệ phí liên quan đến chuyên ngành nào thì cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành đó phải ra Thông báo số tiền phí, lệ phí phải nộp và giao Thông báo cho khách hàng để đến Kho bạc nhà nước nộp tiền phí, lệ phí.

Khách hàng nộp phí, lệ phí một lần tại Kho bạc nhà nước sau khi đã nhận đủ Thông báo nộp phí, lệ phí của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; xuất trình Thông báo số tiền phí, lệ phí (đã nộp, có xác nhận của Kho bạc nhà nước) cho cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu Lao Bảo khi có yêu cầu.

Trường hợp khách hàng nộp lệ phí hải quan tại bước làm thủ tục hải quan bằng hình thức dán tem hoặc nộp lệ phí theo tháng, thực hiện theo quy định hiện hành.

Thông tư cũng quy định quy trình thực hiện đối với chiều xuất cảnh, xuất khẩu của cơ quan chuyên ngành: Khách hàng → Hải quan → Kiểm dịch động vật, Kiểm dịch thực vật, Kiểm dịch y tế → Bộ đội biên phòng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.

(T.H)