Thời gian kê khai và nộp thuế chỉ còn 117 giờ

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, qua 2 năm thực hiện, cơ quan Thuế bước đầu đạt yêu cầu mục tiêu Nghị quyết 19 đặt ra. Thời gian khai và nộp thuế đã giảm từ 537 giờ năm 2014 còn 117 giờ đúng theo yêu cầu của Chính phủ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bộ Tài chính đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt phải kể đến việc trình Quốc hội sửa 5 luật thuế, 4 nghị định, 9 thông tư. Những sửa đổi về chính sách đã giúp giảm tần suất khai thuế của doanh nghiệp từ 20 lần khai/năm xuống còn 12 lần khai/năm.

Công tác khai thuế, nộp thuế điện tử được đẩy mạnh. Đến nay, 98% số doanh nghiệp đã thường xuyên khai thuế điện tử và 92,7% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.

Mặc dù đây là kết quả bước đầu khá quan trọng, tuy nhiên, theo ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, để đạt được những mục tiêu đề ra còn nhiều thách thức, nhiệm vụ phải thực hiện trong 2016 như cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn, chặt chẽ hơn trong quản lý hoàn thuế nhưng vẫn đảm bảo thời gian, đúng quy định hiệu quả công tác hoàn thuế,…

Năm 2016, cơ quan Thuế sẽ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc rủi ro, tức là chỉ thanh tra, kiểm tra những đơn vị có dấu hiệu rủi ro cao để tạo thuận lợi cho những doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch, kịp thời không để tình trạng bộ phận nhỏ cán bộ sách nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp.

(T.H)