Thủ tục nộp thuế còn 167 giờ/năm

Ngày 13/4/2015, Cục Thuế Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ tới các phòng thuộc Văn phòng Cục, Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP do Tổng cục Thuế tổ chức.
Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP do Tổng cục Thuế tổ chức.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động, tích cực tham gia ý kiến vào các chính sách sửa đổi nhằm cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm số giờ thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Cục Thuế Hà Nội đã tham gia ý kiến với Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119 sửa đổi, bổ sung 7 thông tư về thuế; trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định 91 sửa đổi, bổ sung 4 Nghị định về Thuế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 151. Các sửa đổi này đã cắt giảm được 290 giờ thực hiện thủ tục về thuế cho doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT).

Cục Thuế cũng đã tham gia ý kiến với Tổng cục Thuế, trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ và trình Quốc hội ban hành Luật số 71 sửa đổi, bổ sung 5 Luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015) và Nghị định 12 quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung qua đó cắt giảm thêm được 80 giờ. Đến nay, số giờ làm thủ tục thuế đối với doanh nghiệp đã giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm. Ngay sau khi các chính sách thuế mới được ban hành, Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú đã kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội còn nâng cao trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ; chú trọng đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho NNT khi thực hiện pháp luật thuế (giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho cả NNT và cơ quan thuế)... đã tạo nhiều thuận lợi và sự đồng thuận cao cho NNT khi thực hiện kê khai, nộp thuế vào ngân sách.

Thời gian khởi sự kinh doanh 6 ngày

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động 18226/KH-CT thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 và cụ thể hóa thành 6 nhóm giải pháp với 64 đầu việc cụ thể được triển khai đồng bộ từ Văn phòng Cục tới 30 chi cục thuế trên địa bàn.

Theo đó, năm 2015 Cục Thuế Hà Nội phấn đấu giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế; thời gian kê khai nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm; tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt trên 95%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%.

Xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng chế độ và ít nhất 90% đúng thời gian quy định; đảm bảo yêu cầu khiếu nại của NNT được giải quyết đúng quy định và ít nhất 90% đúng thời gian theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện các thủ tục khởi sự kinh doanh tối đa 6 ngày; thời gian thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp giảm từ 60 tháng hiện nay còn tối đa 30 tháng...

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Cục trưởng Hà Minh Hải đã trực tiếp chỉ đạo các Phòng và các Chi cục Thuế nghiêm túc quán triệt đầy đủ, kịp thời tinh thần, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 19 để mỗi cán bộ, công chức thuế trong toàn ngành phải hiểu và ý thức được nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của cơ quan.

Cục Thuế cũng đã phát động phong trào thi đua để mỗi công chức thuế đều chấp hành tốt quy trình, thủ tục, giảm phiền hà cho NNT; đề xuất những sáng kiến, cải tiến; đề xuất đơn giản hoá quy trình, cắt giảm thủ tục hành chính thuế không cần thiết phục vụ công tác sửa đổi chính sách và quy trình nghiệp vụ.

Đổi mới, nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức thuế về yêu cầu cần thiết, cấp bách của việc cải cách hành chính thuế, xây dựng chế độ trách nhiệm cụ thể đối với từng vị trí công tác, xây dựng thái độ phục vụ của công chức thuế. Thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của ngành, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan thuế.

Đến 31/3/2015, trên địa bàn TP.Hà Nội đã có 107.661 doanh nghiệp thực hiện kê khai qua mạng, đạt 96,5% số doanh nghiệp đang hoạt động, đạt 101,3% chỉ tiêu của Tổng cục Thuế.

Đã có 15.386 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử. Lũy kế năm 2015 đã có 2.539 giao dịch với số thuế  đã nộp 817 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội phối hợp tốt với cơ quan Kho bạc và các Ngân hàng thương mại tổ chức 300 điểm thu, thực hiện tốt dự án hiện đại hóa thu nộp NSNN...

(Theo Thời báo Tài chính Việt Nam)