Thừa Thiên Huế: 92% DN đăng ký nộp thuế điện tử

Thông tin từ Cục thuế Thừa Thiên Huế, tính đến ngày 12/10 đã có 92% doanh nghiệp (DN) đăng ký nộp thuế điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trên toàn tỉnh hiện đã có 3.252 DN ký nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đạt 92% số DN đang hoạt động (3.516), vựợt 2% chỉ tiêu của Tổng cục Thuế giao năm 2015.

Từ nay đến cuối năm 2015, Cục thuế sẽ tiếp tục triển khai, phấn đấu đạt đồng bộ 3 chỉ tiêu nộp thuế điện tử: Tỷ lệ DN đăng ký nộp thuế điện tử với ngân hàng đạt 90%, số chứng từ nộp thuế bằng phương tiện điện tử trên tổng số chứng từ nộp thuế trong tháng đạt 90%, số tiền nộp thuế bằng phương tiện điện tử trên tổng số số nộp thuế trong tháng đạt 90%.

(T.H)