Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản

Bộ Tài chính nhận được công văn và phản ánh của một số Cục thuế về việc áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại.

Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các sản phẩm sau đây là sản phầm trồng trọt, chăn nuôi chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, thực phẩm tươi sống không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại:

- Phế phẩm, phụ phẩm của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản như tấm; trấu; đầu tôm; vỏ tôm; đầu cá; xương cá; nội tạng và phế phẩm thu được sau giết mổ khác của động vật; mỡ tươi…

- Sản phẩm cám, tấm, trấu được tạo ra từ quá trình xay xát thóc;

- Lúa (thóc) xay xát ra gạo - gạo đã qua công đoạn đánh bong;

- Mực tươi - làm sạch - phân loại - cắt khúc, xếp khuôn - cấp đông - đóng gói - xuất bán;

- Cá filê, tôm, cá cấp đông…

Công văn này được ban hành ngày 29/5/2014.

(T.H)