Thuế môn bài đối với đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số

Theo văn bản số 3602/TCT-CS của Tổng cục Thuế, cá nhân ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số chưa đủ điều kiện thành lập hộ kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì không thuộc diện nộp thuế môn bài.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đồng thời, trường hợp cá nhân đủ điều kiện, có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế môn bài theo quy định.

(TH)