Thuế suất NK đối với mặt hàng phân bón tăng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 131/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, kể từ ngày 10/9/2014, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước sẽ tăng từ 3% lên 6%.

(T.H)