Thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng sắn là 5%

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 63/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng sắn là 5%

Theo đó, mặt hàng sắn thái lát hoặc đã làm thành dạng viên (mã hàng 0714.10.11 và 0714.10.19) sẽ chịu mức thuế suất 5%.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/06/2015.

(T.H)