Thuế thu nhập cá nhân: Ai được giảm trừ?

Gia đình tôi có ba người. Tôi có mức thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng, vợ tôi 2,9 triệu đồng/tháng và con trai tôi là một kỹ sư hưởng lương công chức khoảng 1,35 triệu đồng/tháng. Con trai tôi không đủ sống với mức lương vừa nêu, buộc vợ chồng tôi phải phụ cấp thêm hằng tháng. Xin hỏi con trai tôi có được xem là người phụ thuộc và tôi có được giảm trừ 1,6 triệu đồng cho con trai tôi không?

Bà Nguyễn Thị CúcBà Nguyễn Thị Cúc

Bà Nguyễn Thị Cúc, thành viên ban soạn thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và các văn bản hướng dẫn luật này trả lời:

- Theo qui định tại Điều 19 của Luật Thuế TNCN, đối tượng được tính là người phụ thuộc bao gồm: con chưa thành niên, con bị tàn tật, không có khả năng lao động; con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động...

Ngoài ra, các cá nhân khác không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng thấp hơn mức Chính phủ qui định mà người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng cũng được giảm trừ gia cảnh mà không hạn chế số lượng. Theo đó, trong trường hợp cụ thể của ông, con trai ông đang đi làm có thu nhập nên con trai của ông không thuộc đối tượng là người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh vào thu nhập của ông.

Với thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng, ông được giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 4 triệu đồng, thu nhập tính thuế là 500.000 đồng, tiền thuế thu nhập phải nộp của ông là 25.000đ (500.000 x 5%).

Cũng xin nói rõ mức giảm trừ gia cảnh không phải là mức qui định đủ sống cho người nộp thuế và người phụ thuộc, mà chỉ là một khoản được trừ trước khi tính thuế để xét đến hoàn cảnh cụ thể của người nộp thuế.

(Theo Tuổi Trẻ điện tử)