Thuế thu nhập doanh nghiệp với chi phí hao hụt xăng dầu trong khâu vận chuyển

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế có văn bản 4175/TCT-DNL trả lời Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về kiến nghị một số nội dung liên quan đến chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo báo cáo của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thì hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn là một chuỗi thống nhất, kết quả kinh doanh xăng dầu toàn Tập đoàn được xác định cả chuỗi từ khâu nhập khẩu đến khâu bán ra tại Công ty xăng dầu thành viên (do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn). Việc xác định chi phí sau điểm giao hàng tại kho Trung tâm của Tập đoàn là chi phí của Công ty xăng dầu thành viên hay của Tập đoàn sẽ tương ứng làm tăng hoặc giảm lãi gộp tại Tập đoàn hoặc các Công ty xăng dầu thành viên, nhưng tính trong tổng thể cả chuỗi thì không thay đổi.

Tổng cục Thuế cho rằng, trường hợp quá trình vận động hàng hóa, hạch toán nguồn hàng, chi phí giữa Tập đoàn xăng dầu Việt Nam với các Công ty xăng dầu thành viên do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn không làm thay đổi kết quả kinh doanh xăng dầu trong tổng thể cả chuỗi từ nhập khẩu đến khâu bán ra của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các Công ty Xăng dầu thành viên, trong kỳ tính thuế các năm 2012, 2013, 2014, 2015, nếu Công ty Xăng dầu Vĩnh Long đã tính vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi phí hao hụt xăng dầu trong khâu vận chuyển tạo nguồn từ kho của Tập đoàn về tồn chứa tại kho của Công ty xăng dầu Vĩnh Long và chi phí khấu hao tài sản cố định các bể chứa thuộc kho của Công ty Xăng dầu Vĩnh Long thì không thực hiện điều chỉnh lại. 

Từ năm 2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu giữa Tập đoàn với các Công ty thành viên để thực hiện đúng các quy định pháp luật về thuế. 

(PV)