Thuế TNDN đối với khoản DN chi mua bảo hiểm sức khỏe

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các cục thuế địa phương về chính sách thuế TNDN đối với khoản doanh nghiệp (DN) chi mua bảo hiểm sức khỏe.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

>>Hướng dẫn chứng từ xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Theo đó, từ 1/1/2014, khoản DN chi mua bảo hiểm sức khỏe bao gồm bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo Luật kinh doanh bảo hiểm cho người lao động là khoản chi có tính chất phúc lợi.

Tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của DN.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP, việc xác định 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(T.H)