Thuế TNDN với báo in: Sẽ giảm từ 25% xuống còn 10%

Chiều ngày 16/4/2013, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), theo đó, sẽ áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo). Hiện tại mức thuế TNDN cho báo in là 25%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bộ Tài chính đề xuất mức nộp thuế TNDN đối với báo chí chung cho cả báo in và quảng cáo là 10%. Với đề xuất này, Bộ Tài chính đã căn cứ trên cơ sở kiến nghị của các cơ quan báo chí, trao đổi và thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam. Theo quy định của Luật Báo chí thì sản phẩm báo chí là sản phẩm văn hoá. Báo chí hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao.

Thực tế trong thời gian vừa qua, hoạt động phát hành của hầu hết các cơ quan báo chí bị lỗ và phải lấy nguồn thu từ quảng cáo để bù đắp. Riêng các báo in trong năm 2011 tính cả hoạt động phát hành và hoạt động quảng cáo cũng bị lỗ. Đối với báo hình thì ít bị ảnh hưởng hơn báo in. Qua số liệu quyết toán thuế năm 2011 chỉ tính riêng 4 đài truyền hình lớn đã nộp thuế TNDN 536,312 tỷ đồng, trong đó: Đài truyền hình Hà Nội nộp thuế TNDN 10,92 tỷ đồng, Đài truyền hình Việt Nam nộp 277,971 tỷ đồng, Đài truyền hình TP.HCM nộp 154,331 tỷ đồng, Đài truyền hình Vĩnh Long nộp 93,090 tỷ đồng.

Theo Chính phủ hoạt động quảng cáo trên báo khác với các hoạt động quảng cáo khác, bởi vì hoạt động quảng cáo trên báo chỉ là một phần hoạt động quảng cáo nói chung và quảng cáo trên báo có liên quan mật thiết đến nội dung tin bài trên báo, do để thu hút được quảng cáo thì nội dung tin, bài phải hay, hấp dẫn độc giả, quảng cáo trên báo cũng bị giới hạn về diện tích, khuôn khổ và thời lượng.

Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Luật thuế TNDN theo hướng bổ sung quy định thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo in) của cơ quan báo chí được thành lập và hoạt động theo Luật Báo chí được áp dụng thuế suất 10% (những hoạt động khác của cơ quan báo chí như chuyển nhượng bất động sản, tổ chức sự kiện, kinh doanh khách sạn, du lịch... thì nộp theo mức thuế suất chung). Tuy nhiên, không áp dụng ưu đãi thuế đối với các loại hình báo chí khác (báo hình, báo nói, báo điện tử). Thực tế vừa qua các loại hình báo khác ít gặp khó khăn hơn báo in (năm 2011 chỉ riêng 4 đài truyền hình lớn đã nộp thuế TNDN khoảng 536 tỷ đồng). Trong khi đó, nếu áp dụng mức thuế suất 10% đối với các đài truyền hình dự kiến giảm thu ngân sách năm 2014 là lớn, chỉ tính riêng 4 đài truyền hình lớn (đài truyền hình Việt Nam, truyền hình Hà Nội, truyền hình TP.HCM và truyền hình Vĩnh Long) dự kiến giảm thu ngân sách năm 2014 khoảng 460 tỷ đồng.

Theo bản dự thảo mới nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ vẫn giữ nguyên đề xuất Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

(Cát Tường - tổng hợp)