Thường vụ Quốc hội đồng tình tăng thuế BVMT gấp 3 lần đối với xăng

Sáng nay 10.3, Ủy ban thường vụ đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với một số mặt hàng. 100% tổng số đại biểu có mặt đã đồng ý tăng thuế BVMT đối với mặt hàng xăng từ 1000đồng/lít lên 3000đồng/lít, nhưng không tăng thuế BVMT với dầu hỏa.

Thường vụ Quốc hội đồng tình tăng thuế BVMT đối với mặt hàng xăng từ 1000đồng/lít lên 3000đồng/lít.Thường vụ Quốc hội đồng tình tăng thuế BVMT đối với mặt hàng xăng từ 1000đồng/lít lên 3000đồng/lít.

Theo tờ trình của Chính phủ, để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay (đảm bảo nguồn thu NSNN trước bối cảnh giá dầu trên thế giới giảm và duy trì ở mức thấp, cũng như đảm bảo nguồn thu NSNN ổn định khi thực hiện Lộ trình cắt giảm mức thuế nhập khẩu xăng dầu theo các cam kết quốc tế; đồng thời để khuyến khích sử dụng xăng dầu sinh học) thì việc điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng dầu là giải pháp cần thiết, có tính ổn định.

Việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 phù hợp lộ trình giảm thuế nhập khẩu xăng dầu theo các cam kết quốc tế (ASEAN, ASEAN-Trung Quốc); ổn định hợp lý giá xăng dầu trong nước, tương đương giá xăng dầu các nước trong khu vực (ASEAN, Trung Quốc và các nước có liên quan). Góp phần giảm giá bán đối với nhiên liệu sinh học (xăng E5, xăng E10), từ đó khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm ô nhiễm môi trường, góp phần phát triển kinh tế bền vững theo xu thế tăng trưởng xanh trên toàn cầu. Góp phần đảm bảo nguồn thu NSNN trong điều kiện giá dầu thô liên tục giảm.

Về việc điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng dầu. Theo tính toán trên cơ sở giá dầu thô WTI là 70-75USD/thùng; toàn bộ lượng xăng dầu nhập khẩu dự kiến năm 2015, 2016, 2017 là 7,1 triệu tấn/năm (trong đó: nhập khẩu từ các nước ASEAN là 3,4 triệu tấn/năm, từ Trung Quốc là 0,73 triệu tấn/năm, từ Hàn Quốc là 0,47 triệu tấn/năm) thì tổng mức giảm thu NSNN bình quân mỗi năm giai đoạn 2015-2017 khoảng 28.253 tỷ đồng/năm (trong đó: thuế nhập khẩu khoảng 25.162 tỷ đồng; thuế TTĐB khoảng 525 tỷ đồng; thuế GTGT khoảng 2.566 tỷ đồng).

Sau khi tính toán, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phương án điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng dầu như sau: Tăng mức thuế BVMT đối với xăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít, tăng 2.000 đồng/lít. Mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay, dầu các loại và mỡ nhờn sẽ tăng lên tương ứng, cụ thể: Xăng, trừ etanol, thuế suất hiện hành 1000 đồng/lít, tăng thành 3000 đồng/lít; Nhiên liệu bay thuế suất hiện hành lên 1000đồng/lít, tăng thành 3000đồng/lít; Dầu diezel thuế suất hiện hành 500đồng/lít, tăng thành 1.500đồng/lít; Dầu mazut thuế suất hiện hành là 300đồng/lít, nay tăng thành 900đồng/lít; Dầu nhờn thuế suất hiện hành 300đồng/lít, tăng thành 900đồng/lít; Mỡ nhờn thuế suất hiện hành 300đồng/kg, tăng thành 900đồng/kg; Riêng mặt hàng Dầu hỏa thuế suất vẫn giữ nguyên như hiện hành là 300đồng/lít.

Tại phiên họp, 100% các đại biểu đã biểu quyết tăng thuế bảo vệ môi trường đối với 6/7 mặt hàng xăng dầu như tờ trình của Chính phủ, và thống nhất không tăng biểu thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu hỏa (thuế BVMT đối với dầu hỏa vẫn giữ nguyên như trước đây là 300 đồng/lít).

(T.H)