Tiền vé máy bay của nhân viên nước ngoài phải chịu thuế TNCN

Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 4656/TCT-TNCN, hướng dẫn thực hiện thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các khoản chi tiền vé máy bay, lưu trú khách sạn để cơ quan thuế địa phương và doanh nghiệp thực hiện.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo công văn này, tiền vé máy bay đi/ về nước ngoài của nhân viên nước ngoài phải chịu thuế TNCN, kể cả đi/ về nước để đổi ca làm việc. Khoản chi này được xem là khoản thu nhập mà doanh nghiệp trả cho người lao động. Mỗi năm, nhân viên nước ngoài chỉ được trừ vào thu nhập (không chịu thuế TNCN) một chuyến nghỉ phép (về nước và quay lại Việt Nam).

Đối với tiền thuê nhà, tiền điện nước trong trường hợp nhân viên nước ngoài ở lại Việt Nam thay vì về nước và chi phí thuê khách sạn trong thời gian tham gia các khoá huấn luyện đào tạo ngắn ngày sau khi kết thúc chu trình làm việc thì vẫn phải chịu thuế TNCN cho phần thu nhập này. Tuy nhiên, sẽ không vượt quá 15% thu nhập chịu thuế.

Ngoài ra, đối với các khoản chi phí cung cấp trực thăng chuyên dụng, chuyên cơ đưa đón nhân viên nước ngoài từ đất liền Việt Nam ra làm việc ngoài biển khơi và ngược lại; Chi phí khách sạn cho nhân viên trong trường hợp nhân viên ở lại đất liền chờ chuyến bay trực thăng đưa giàn khoan ngoài khơi làm việc... thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên đó.

(PV)