Tiếp nhận thông tin hóa đơn dưới dạng tệp dữ liệu điện tử

Vừa qua, Tổng cục Thuế tiến hành áp dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho 200 doanh nghiệp thuộc Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh quản lí. Trong đó, có 03 doanh nghiệp áp dụng thí điểm hoá đơn điện tử có mã xác thực theo mô hình xác thực phân tán, 197 doanh nghiệp còn lại áp dụng thí điểm theo mô hình xác thực tập trung.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế đã được doanh nghiệp nhận, lưu thông tin dưới dạng tệp dữ liệu điện tử được sử dụng để kê khai, giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan. Cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan thực hiện việc tiếp nhận thông tin hóa đơn dưới dạng tệp dữ liệu điện tử do doanh nghiệp cung cấp, không yêu cầu doanh nghiệp phải in hóa đơn ra giấy.

Doanh nghiệp bán hàng gửi hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho người mua qua thư điện tử hoặc thiết bị lưu trữ (nếu người mua có yêu cầu).

Doanh nghiệp bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thực hiện chuyển đổi hoá đơn xác thực ra giấy để chuyển cho người mua trong trường hợp người mua không có phương tiện tiếp nhận hoá đơn xác thực (nếu cần).

(T.H)