Tiếp tục bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan

Bộ Tài chính vừa có công văn số 1870/BTC-CST, thông báo các tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) được tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho phép các KKTCK đang thực hiện chính sách bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch khu phi thuế quan được tiếp tục thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế hoạt động của từng KKTCK cho đến khi có văn bản mới.

Theo đó, ngày 17/1/2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý cho phép các KKTCK đang thực hiện chính sách bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc KKTCK (theo Quyết định 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009) được tiếp tục thực hiện chính sách này cho đến khi Quyết định mới thay thế các Quyết định (số 33/2009/QĐ-TTG ngày 2/3/2009 và số 93/2009/QĐ-TTG ngày 10/7/2009) có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở đó, căn cứ vào các quy định, Bộ Tài chính thông báo các KKTCK như KKTCK quốc tế Bờ Y; KKTCK An Giang; KKTCK Mộc Bài; KKTCK Lào Cai; KKTCK A-Đớt; KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; KKTCK Đồng Tháp và cả KKTCK Cầu Treo; KKT thương mại đặc biệt Lao Bảo tiếp tục được thực hiện các chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham tham du lịch khu phi thuế quan.

(KD)