Tiếp tục tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra chống chuyển giá đồng thời hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố đưa các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá vào kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm tra thuế hàng năm.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thời gian qua, những hành vi chuyển giá để trốn thuế diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp. Để quản lý hoạt động này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 117/2015/TT-BTC ngày 19/12/2015 hướng dẫn thực hiện xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết; Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 thay thế Thông tư 117/2015/TT-BTC ngày 19/12/2005.

Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra chống chuyển giá đồng thời hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố đưa các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá vào kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm tra thuế hàng năm. Cơ quan thuế đã xử lý truy thu thuế đối với hoạt động chuyển giá của nhiều doanh nghiệp.

Riêng tại Hòa Bình, qua công tác quản lý và thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình nhận thấy một số doanh nghiệp có các giao dịch kinh doanh giữa các bên liên kết, chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Biểu hiện của giao dịch có dấu hiệu chuyển giá là doanh thu lớn và tăng hơn so với năm trước nhưng vẫn lỗ; lỗ nhiều năm, liên tục nhưng vẫn tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh; giá bán thấp hơn giá thành; giá bán thấp hơn rất nhiều so với giá bán của sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và thế giới...

Để đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, làm trong sạch môi trường kinh doanh, Cục Thuế đề nghị các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chủ động tự rà soát, kiểm tra, kê khai điều chỉnh các giao dịch liên kết trong hoạt động kinh doanh của mình.

Cục Thuế sẽ tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế. Đối với những giao dịch có dấu hiệu chuyển giá, Cục Thuế đang tiến hành thu thập thông tin, tài liệu có liên quan để tiến hành thanh tra tại trụ sở doanh nghiệp trong năm 2017.

Đối với những doanh nghiệp không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ đối với giao dịch liên kết phát sinh trong năm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, không chứng minh được cơ sở để xác định mức giá áp dụng cho giao dịch liên kết. Cục Thuế sẽ căn cứ vào tài liệu thu thập được và cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế để thực hiện ấn định mức giá sử dụng để kê khai tính thuế, ấn định thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

(T.H)