Tính đến 20/8, Bắc Ninh thu nợ thuế đạt 18,8 tỷ đồng

Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, kết quả thực hiện dự toán NSNN tháng 8 đạt 305 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 7,3 nghìn tỷ đồng; đạt 86% so với dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, bằng 119% so với cùng kỳ 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, một số khoản thu, sắc thuế đạt mức thu khá như thu tiền sử dụng đất  tháng 8 ước đạt 30 tỷ đồng, lũy kế đạt 716 tỷ bằng 119% dự toán được giao, bằng 190% so với cùng kỳ 2014; Thu từ tiền thuế bảo vệ môi trường đạt 20 tỷ đồng, lũy kế đạt 104 tỷ bằng 122% dự toán pháp lệnh, bằng 190% so với cùng kỳ 2014.

Trong tháng 8, đơn vị cũng đã thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế được 956 hồ sơ, trong đó chấp nhận 926 hồ sơ; hiệu chỉnh 01 hồ sơ làm giảm tiền thuế GTGT 46 đồng; hồ sơ đề nghị kiểm tra tại DN là 29 hồ sơ.

Tính đến ngày 20/8, Cục thuế Bắc Ninh thu nợ thuế đạt 18,8 tỷ đồng.

(T.H)