Tính đến 31/3, Hà Nội thu 65.611 triệu đồng tiền nợ thuế vào ngân sách

(eFinance Online) -Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, đến ngày 31/3/2016 đã có 235/405 đơn vị sau công khai nộp 65.611 triệu đồng tiền nợ thuế vào ngân sách.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Năm 2016, công tác quản lý nợ thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Cục Thuế TP Hà Nội đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Hàng tháng, Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai danh sách các đơn vị nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang web của Cục Thuế Hà Nội.

Kết quả trong quý I năm 2016, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai 03 đợt với 405 đơn vị nợ 1.069.076 triệu đồng tiền thuế, phí.

Đến ngày 31/3/2016 đã có 235/405 đơn vị sau công khai nộp 65.611 triệu đồng tiền nợ thuế vào ngân sách.

Có thể thấy, việc công khai danh sách các đơn vị nợ thuế đã đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng trong cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế. Đồng thời, tác động tích cực đến các doanh nghiệp nợ thuế tự giác nộp số tiền nợ thuế.

Được biết, vừa qua, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt IV năm 2016 danh sách 119 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ 204.459 triệu đồng. Trong đó có 109 doanh nghiệp nợ thuế, phí 162.359 triệu đồng và 10 đơn vị nợ tiền thuê đất 42.100 triệu đồng.

(PV)