Tình hình CCTTHC trong lĩnh vực Thuế, Hải quan tháng 6

(eFinance Online) - Đến ngày 20/5/2016, hệ thống khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 20/5/2016, hệ thống khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố; với trên 535 nghìn doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng (đạt 99,59 % tổng số doanh nghiệp); số lượng hồ sơ khai thuế điện tử tiếp nhận trên 31,6 triệu hồ sơ; số doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử trên 492 nghìn doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 91,58 %  tổng số doanh nghiệp đang hoạt động) với số thuế nộp năm 2016 đạt trên 174 nghìn tỷ đồng. 

Trong lĩnh vực Hải quan, đã có 62.505 hồ sơ đã thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia. Đến hết ngày 15/4/2016, 100% đơn vị Hải quan thực hiện thủ tục hải quan thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS cho khoảng 49,1 nghìn doanh nghiệp với tổng số tờ khai XNK là 2,48 triệu tờ khai. Số thu thuế XNK năm 2016 bằng phương thức điện tử với ngân hàng đạt trên 60.190 tỷ đồng (chiếm 89,55% số thu hải quan).

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) để tạo môi trường thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra trong Quyết định số 1134/QĐ-BTC ngày 23/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Quyết định số 1239/QĐ-BTC ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chương trình hành động của Bộ Tài chính  thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.

(T.H)