Tỉnh Ninh Thuận gấp rút đẩy nhanh triển khai mở rộng nộp thuế điện tử

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khai thuế điện tử. Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận cũng đang gấp rút đẩy nhanh triển khai mở rộng nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, việc thực hiện nộp thuế điện tử đã mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế (NNT), bảo đảm đơn giản, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Tuy nhiên đây là dịch vụ mới, lần đầu được triển khai, vì vậy cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, nhất là trong việc tuyên truyền, động viên các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện.

Để việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 19 của Chính phủ và phát huy kết quả kê khai thuế điện tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Chỉ thị tới các đơn vị liên quan trên địa bàn.

Đối với Cục Thuế, cần chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và Sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn; Thành lập Ban chỉ đạo triển khai nộp thuế điện tử thuộc Cục Thuế và các Tổ triển khai thực hiện nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử tại Chi cục Thuế các huyện, thành phố; qua đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án, kế hoạch triển khai nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, các đơn vị viễn thông, các Ngân hàng thương mại trên địa bản tỉnh để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho các tổ chức kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Trang bị đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự để phục vụ cho việc triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử, đảm bảo thông suốt đường truyền và đảm bảo bí mật về số liệu của tổ chức kinh doanh khi thực hiện nộp thuế điện tử.

Đồng thời, giao chỉ tiêu tổ chức kinh doanh nộp thuế điện tử trên địa bàn cho Chi cục Thuế các huyện, thành phố, và các phòng chức năng thuộc Cục Thuế; phấn đấu đến ngày 30/9/2015 đạt tối thiếu 90% và đến 31/12/2015 đạt 100% tổ chức kinh doanh, DN thực hiện nộp thuế điện tử; Tham mưu UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp có nhiều thành tích trong việc triển khai nộp thuế điện tử.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng có chỉ thị công việc với Sở thông tin truyền thông, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại điện tử,…

(T.H)