TMS góp phần sử dụng hiệu quả CSDL quản lý thuế

Ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tin học Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đánh giá, hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) là ứng dụng hiện đại, có giao diện mới, mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, góp phần sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ tốt việc quản lý thuế như: kê khai và kế toán thuế; quản lý nợ thuế; thanh tra, kiểm tra thuế; chế độ kế toán thuế nội địa...

Tập huấn về hệ thống TMS. Ảnh nguồn: Báo Khánh Hòa online. Tập huấn về hệ thống TMS. Ảnh nguồn: Báo Khánh Hòa online.

Ứng dụng TMS sẽ giúp ngành Thuế dễ dàng áp dụng các quy trình nghiệp vụ quản lý chuẩn trên toàn quốc ở cả 3 cấp. Bên cạnh đó, TMS còn làm giảm thời gian xử lý các yêu cầu của người nộp thuế nhanh chóng, chính xác...

Để triển khai đồng bộ hệ thống TMS, Cục Thuế tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, tổ triển khai từ cấp Cục Thuế đến các chi cục thuế để thực hiện các công việc như: rà soát, chuẩn hóa, đối chiếu dữ liệu, tập huấn, cài đặt triển khai ứng dụng đến từng đơn vị và công chức thuế...

Từ ngày 19/8 đến 11/9/2015, Cục Thuế tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn theo từng chức năng cho hơn 200 công chức. Cùng với việc hoàn chỉnh công tác đối chiếu dữ liệu, chuyển đổi hệ thống, cài đặt ứng dụng...,

Việc sử dụng chung một ứng dụng trong toàn ngành Thuế từ Trung ương đến địa phương sẽ đảm bảo dữ liệu đồng bộ trên toàn quốc; khắc phục những hạn chế của hệ thống ứng dụng quản lý thuế hiện hành, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý thuế ngày càng phức tạp.

(T.H)