TMS nền tảng cải cách hệ thống thuế đến năm 2020

(eFinance Online) - Ngày 25/4, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổng kết triển khai và đánh giá hiệu quả hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung” tại 64 điểm cầu cả nước nhằm tổng kết kết quả triển khai trong và công tác hỗ trợ vận hành hệ thống 1 năm (2014-2015) và vận hành hệ thống 1 năm (2016) sau triển khai; đồng thời đánh giá hiệu quả của hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) đối với công tác quản lý thuế.
Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế phát biểu tại Hội nghịÔng Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế phát biểu tại Hội nghị

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh, Tổng cục Thuế đã triển khai dự án triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) trên toàn quốc. Đây là dự án CNTT trọng điểm của ngành Thuế trong năm 2014 – 2015, với phạm vi triển khai rất lớn bao gồm gần 800 cơ quan thuế. Từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2014, Tổng cục Thuế đã tổ chức triển khai thí điểm hệ thống TMS tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cùng các chi cục thuế trực thuộc.

Trong quá trình triển khai thí điểm, Tổng cục Thuế đã thường xuyên nắm bắt thông tin, ghi nhận đầy đủ các vướng mắc, đồng thời có phương án khắc phục, hỗ trợ các cơ quan thuế chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, xử lý dữ liệu ổn định trên ứng dụng mới, đồng thời tiếp tục bổ sung các yêu cầu đầu ra theo yêu cầu của các cục thuế. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm, từ tháng 7/2014 đến tháng 11/2015, Tổng cục Thuế đã tổ chức 5 đợt triển khai cho 61 cục thuế và đã hoàn thành việc triển khai hệ thống TMS trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm, từ tháng 7/2014 đến tháng 11/2015, Tổng cục Thuế đã tổ chức 5 đợt triển khai cho 61 cục thuế và đã hoàn thành việc triển khai hệ thống TMS trên phạm vi toàn quốc.

Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế cho biết, hệ thống ứng dụng TMS được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế xác định là hệ thống ứng dụng tác nghiệp lõi chính thức và duy nhất của ngành Thuế hỗ trợ công tác quản lý thuế của các cấp trong ngành Thuế và cho phép triển khai mở rộng cho 61 cục thuế còn lại và các chi cục thuế trực thuộc.

Theo đánh giá, hệ thống TMS đã hỗ trợ cơ quan thuế các cấp quản lý các loại thuế, phí (Thuế TNCN, Môn bài, GTGT, TNDN, Tài nguyên, TTĐB, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các loại thuế khác và các loại phí, lệ phí). Đồng thời, hệ thống ứng dụng TMS hỗ trợ cơ quan thuế các cấp trong các chức năng quản lý thuế bao gồm: Đăng ký thuế, quản lý hồ sơ thuế, quản lý nghĩa vụ kê khai, xử lý tờ khai định kỳ/tờ khai quyết toán thuế, xử lý chứng từ thu nộp thuế, xử lý quyết định hành chính thuế (hoàn thuế, miễn giảm, ấn định…), hạch toán và theo dõi nghĩa vụ của người nộp thuế, kế toán thuế nội địa, quản lý nợ thuế, tổng hợp các báo cáo theo chế độ (kế toán/thống kê), báo cáo đánh giá, phân tích hỗ trợ công tác quản lý thuế.

Việc triển khai ứng dụng TMS đã góp phần hoàn thành kế hoạch cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế giai đoạn 2011-2015, là cơ sở để ngành Thuế thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ theo các Nghị quyết 19/2014/NQ-CP, 19/2015/NQ-CP và 19/2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2015-2016. Đồng thời, ứng dụng TMS cũng là nền tảng để ngành Thuế thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn đến năm 2020. Ứng dụng TMS là cơ sơ để ngành Thuế triển khai mở rộng các dịch vụ điện tử cung cấp cho người nộp thuế như eTax, iHTKK, NTĐT, hoàn thuế điện tử,...

Hội nghị đã tập trung tổng kết công tác triển khai và vận hành hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS, đồng thời đánh giá hiệu quả hệ thống ứng dụng   quản lý thuế tập trung TMS đối với công tác quản lý thuế của ngành Thuế. Đồng thời, các đơn vị cục thuế tại địa phương đã chia sẻ một số kinh nghiệm về việc sử dụng, khai thác, quản lý và xử lý dữ liệu về thuế của người nộp thuế tại đơn vị. 

(Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính)